Met innovatie in Nederland gaat het goed. En ons land heeft geen specifiek stevig groen innovatiebeleid nodig. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die in veel opzichten onjuist zijn. Een toekomstbestendig en goed innovatiebeleid is breder dan ‘groen’ alleen, stellen zij. 

Aanmoediging topsectorenbeleid 
Het pleidooi van het PBL om vergroening in te zetten voor verbetering van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie is een prima aanmoediging van het topsectorenbeleid. Dat is gericht op integrale innovatie en inspelen op maatschappelijke behoeften, nationaal en internationaal. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is ‘groen’ dan ook een even belangrijke pijler als de sociale wenselijkheid en de economische haalbaarheid van een innovatie. 

Stabiel beleid 
Onder de brede paraplu van verduurzaming scoort Nederland op verschillende onderdelen uitstekend, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor andere onderdelen is Nederland met het topsectorenbeleid, in combinatie met de innovatieregelingen, en het Nationaal Energieakkoord van de SER goed op weg. Die koers moet Nederland vasthouden, in plaats van te bediscussiëren. Anders komt er volgens de ondernemingsorganisaties nooit een stabiel beleid. Iets wat het PBL juist bepleit. 

Vergelijkingen gaan mank 
Dat Nederland op andere landen achterloopt, klopt niet. Dat Duitsland wordt geroemd om de vele investeringen in duurzame energiebronnen, is waar volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar tegelijkertijd stookt Duitsland vooral kolen en bruinkool voor elektriciteitsopwekking en stijgt de CO2-uitstoot daar. Ook de vergelijking met Denemarken, dat goed is in innovatie in het mkb, gaat mank. De economie en structuur van dat land is totaal anders. Nederland is dichtbevolkt en kent veel internationale industrie. 

Nederland juist bij wereldtop 
Ten slotte schetst het PBL een tamelijk somber beeld als het alleen kijkt naar het aantal ‘groene’ patenten in Nederland. Feit is dat Nederland juist tot de wereldtop behoort, als gekeken wordt naar het aantal patenten per inwoner, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De belangrijkste patenten in Nederland komen voort uit de high tech en elektronica die vaak ook bijdragen aan energiebesparing. Nederland heeft verder kopposities in industriële energiebesparing en loopt voorop met de ontwikkeling van een meer biobased economy.