Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en de Franse minister Nicole Bricq (Buitenlandse Handel) hebben de handen ineen geslagen om verantwoord zakendoen te bevorderen. Maandag riepen zij in een gezamenlijke verklaring op tot een mondiaal partnerschap voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Met de verklaring willen Bricq en Ploumen mvo hoger op de agenda krijgen van nationale overheden. ‘Misstanden in productieketens van bijvoorbeeld kleding en energie laten zien dat actie nodig is. De OESO-richtlijnen voor verantwoord zakendoen zijn duidelijk over wat van bedrijven wordt verwacht. Ondernemers die zich daar niet aan houden, moeten door hun overheid worden aangesproken. Dat gebeurt nog onvoldoende en staat in schril contrast ten opzichte van de vele bedrijven die het juist wel goed doen.’

Bricq en Ploumen roepen hun OESO-collega’s op inspanningen voor betere arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh daadkrachtig door te zetten. Daarnaast moet er meer samenwerking komen om misstanden in de steenkoolketen te voorkomen. ‘Het Better Coal Initiative kan daarbij een nuttig instrument zijn’, aldus de ministers. Ten slotte willen beide ministers dat de Europese Unie hoge ambities hanteert voor sociale en milieunormen in onderhandelingen over handelsakkoorden, zoals die met de Verenigde Staten.

In Parijs namen de ministers deel aan een bijeenkomst over mvo met bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Frankrijk en Nederland. Secretaris-generaal Gurria van de OESO en een EU-vertegenwoordiger waren eveneens aanwezig. Tijdens het overleg werden ideeën en goede voorbeelden van mvo uitgewisseld. Op 26 juni zijn Ploumen en Bricq de voorzitters van het Global Forum on Responsible Business Conduct, een top van ministers van de OESO-landen.