De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) kan zich niet vinden in een, voor one tier Boards, summier aangepaste Corporate Governance Code. Wat de NCD betreft moet de Monitoring Commissie onder leiding van Jaap van Maanen zijn huiswerk overdoen en de kans pakken om met een serieus alternatief te komen. De NCD noemt het een ‘unieke kans om met een Governance Code voor one tier Boards als Nederland te laten zien dat we internationaal zaken doen, als geen ander begrijpen en toejuichen’.

De voorstellen die de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft neergelegd voor de zogenaamde one tier Boards noemt de NCD ‘mager’. “De Monitoring Commissie lijkt er zich met een ‘Jaapje van Groningen’ van te hebben willen afmaken. Het in Nederland gebruikelijke two tier commissarissen model wordt met wat kunstmatige strepen aangepast om het nog een beetje te laten passen. De achtergrond en het gedachtengoed van beide modellen zijn dermate verschillend dat dat niet kan”, zo meent de NCD. De NCD pleit voor een compleet nieuwe one tier Code die internationaal laat zien dat Nederland bij uitstek het land is voor bewust en positief zaken doen: “Als we willen dat we een serieus vestigingsland zijn voor internationale bedrijven moet je je ook als zodanig willen profileren. Een nieuwe Code kan dat signaal afgeven.”

De NCD waarschuwt voor, wat zij noemt, ‘het opleven van het Nederlandse dilemma’. “In een land waar de Koopman en de Dominee elkaar steeds weer moeten weten te vinden, moet de Koopman ook internationaal zijn gang kunnen gaan. Als de Dominee die gang bepaalt, zal ons dat internationaal opbreken. Ook om die reden is een aparte, internationaal verankerde Corporate Governance Code voor one tier Boards een must. Naar wij hopen als opstap naar een compleet herijkte Corporate Governance Code voor de two tier Board. We hebben al eerder aangegeven dat we veel te ver zijn doorgeschoten met regelgeving die niet meer van deze tijd is”, aldus de NCD.