Natuurmonumenten en Visa GreenCard samen sterk voor natuur en milieu

Ruim 880.000 Natuurmonumenten-leden krijgen de mogelijkheid klimaatneutraal aankopen te doen met de Visa GreenCard. Hiertoe zijn Natuurmonumenten en RePay International, het bedrijf achter de Visa GreenCard, een samenwerking aangegaan. Met deze groene creditcard wordt de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van de aangeschafte producten en/of diensten, gecompenseerd door investeringen in aanplantings- en milieuprojecten. Leden van Natuurmonumenten betalen eenmalig 75 euro voor onbeperkt gebruik van de Visa GreenCard, waarvan weer 50 euro wordt teruggestort naar Natuurmonumenten.

Het unieke, door TNO en PricewaterhouseCoopers gecontroleerde CO2-compensatieprogramma dat Repay International gekoppeld heeft aan de Visa GreenCard, berekent bij elke aankoop met de kaart wat de gekochte producten of diensten aan CO2-uitstoot opleveren. Deze uitstoot wordt vervolgens, zonder dat het de consument iets extra kost, gecompenseerd door investeringen in duurzame energie, aanplant van bomen en nieuwe milieubesparende technieken. Via het internet heeft de kaarthouder zelf maandelijks invloed op de keuze waarin hij of zij de compensatie laat plaatsvinden. Zo steunen leden van Natuurmonumenten niet alleen met de aanschaf van de kaart het milieu, maar compenseren ze dus ook de CO2-uitstoot veroorzaakt door de met hun Visa GreenCard aangeschafte diensten en producten.

Het unieke compensatieprogramma van RePay International vindt inmiddels zijn weg over de gehele wereld en wordt in samenwerking met banken stapsgewijs uitgerold. Voor de berekening van de CO2-uitstoot werkt Visa GreenCard nauw samen met onafhankelijke instanties als CE Delft en TNO, en staat het onder controle van PricewaterhouseCoopers.

“We zijn verheugd dat een zeer vooraanstaande natuurbeschermingsorganisatie in Nederland de strijd tegen opwarming van de aarde samen met Visa GreenCard aangaat”, zegt Patrick Bunnik, CEO van RePay International. “De leden van Natuurmonumenten weten als geen ander hoe belangrijk het milieu is. Door eenvoudig te betalen met een Visa GreenCard in plaats van met een bankpas of andere creditcard, helpen houders van de Visa GreenCard mee in de strijd tegen het broeikaseffect.”

Gerard Brinkman, hoofd Fondsenwerving Natuurmonumenten, is erg blij met deze samenwerking: “Dankzij de bijdrage per kaart wordt op een sympathieke manier de natuur in Nederland gesteund. Deze steun is van harte welkom. Daarnaast is het een mooi voorbeeld van hoe het bedrijfsleven en Natuurmonumenten kunnen samenwerken, waarbij we bovendien onze leden een middel kunnen aanreiken om een steentje bij te dragen aan natuur en milieu in ons land. We hopen dan ook dat veel leden op dit aanbod in zullen gaan.”

Share Button