Hoe kunnen overheden en bedrijven de natuur benutten en tegelijk beschermen? Dit onderwerp stond centraal tijdens het PBL-symposium ‘Natuurlijk Kapitaal Nederland’ op 19 mei in het oude Postkantoor te Utrecht. Het PBL presenteerde op dit symposium de resultaten van 2 jaar praktijkonderzoek.

‘Natuurlijk kapitaal slaat de brug tussen natuur en economie’, zei Hans Mommaas, directeur PBL, in zijn openingswoord. ‘Als samenleving maken we op dit moment de draai naar een hele nieuwe economie. Van een lineaire naar een circulaire economie die inspeelt op de omgeving. Door de waarde van natuurlijk kapitaal te benoemen – al dan niet in monetaire termen –, kunnen we natuur een positie geven in die nieuwe economie.’

Welvaart is meer dan geld alleen

Secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van EZ mocht het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst nemen. ‘De studie past naadloos in de actuele discussie over het brede welvaartsbegrip. Welvaart is meer dan geld alleen, het gaat net zo goed over onderwijs, zorg, cultuur en dus ook natuur. De vraag is hoe we een goede beheerder kunnen zijn van de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. Dit onderzoek van het PBL toont aan dat het echt mogelijk is om natuurlijk kapitaal duurzaam te beheren en gebruiken. Het biedt aanknopingspunten voor nieuwe samenwerkingen en nieuwe manieren van reguleren.’

Uit de praktijk

Tijdens het symposium kwamen sprekers uit de praktijk aan het woord die lieten zien hoe zij natuur verbinden met economische activiteiten. Het symposium werd bijgewoond door zo’n 250 belangstellenden, waarvan de meesten beroepsmatig met natuurlijk kapitaal te maken hebben (wetenschap, beleid, bedrijfsleven, natuurorganisaties).