De 12 natuur en milieufederaties werken gezamenlijk mee aan het versnellen van de transitie naar de circulaire economie. Zij zien in deze transitie een belangrijk rol voor gemeenten. Daarom presenteren zij gezamenlijk het document ‘Inspiratie voor gemeenten: op weg naar een circulaire economie’, waarmee zij gemeenten willen inspireren.

In deze inspiratiegids worden 9 hoofdthema’s onderscheiden:

  1. Ontwikkel een circulaire visie en beleid.
  2. Koop circulair in.
  3. Maak (woning)bouw circulair.
  4. Benut biomassa regionaal.
  5. Stimuleer circulair ondernemen in jouw gemeente.
  6. Benut afval als grondstof.
  7. Activeer je inwoners om circulair te handelen.
  8. Monitor de voortgang van de transitie naar een circulaire economie
  9. Werk samen met andere partijen in de regio.

Gemeenten die alle 9 thema’s proactief oppakken, zijn wat ons betreft de koplopers van Nederland! Het laatste thema is hierin essentieel. Vaak ontbreekt het aan mankracht om projecten of processen te ontwikkelen op alle 9 thema’s in elke gemeente. Daarom is het erg belangrijk om samen te werken en waar mogelijk mee te liften op de successen van buurgemeenten.