Uit het Nationaal Ondernemers Onderzoek dat door Synpact | De Week van de Ondernemer in samenwerking met Markteffect is gehouden onder 50.000 MKB-ondernemers, blijkt dat 76% van de ondernemers in 2016 aan de slag moet met het vernieuwen van hun huidige business model. Bovendien geeft 71% aan dat zij een nieuw product of dienst willen ontwikkelen. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen wat ondernemers als grootste uitdaging zien voor 2016 en waar zij in 2016 tijd en geld in gaan steken. Het onderzoek werd deze week tijdens de Week van de Ondernemer Amsterdam gepresenteerd. Op de vraag ‘Met welke drie doelstellingen ga je het liefst morgen al aan de slag?’ geeft 10% van de ondernemers aan met ‘duurzaam ondernemen’ aan de slag te willen. 14% van de ondernemers geeft aan in 2016 zeker aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen en 44% enigzins.

Top-5 Uitdagingen voor 2016

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de noodzaak voor vernieuwing en innovatie bij driekwart van de ondernemers speelt. De Top-5 van uitdagingen voor de toekomst van hun bedrijf liggen in het MKB met name op het gebied van:

  • (#1) Strategie van het bedrijf (45%)
  • (#2) Innovatie van producten & diensten (34%)
  • (#3) Kwaliteit van het team (33%)
  • (#4) Sales & Marketing beleid (28%)
  • (#5) Technologische ontwikkelingen (26%)

Op het gebied van strategie denken de ondernemers met name aan het vernieuwen van hun business model, het innoveren van producten en diensten en keuzes maken om bepaalde dingen juist niet meer te doen. De nieuwe technologische ontwikkelingen en de internettechnologie blijken duidelijke drivers om te innoveren. 74% van de ondervraagden geeft aan dat zij internettechnologie willen omarmen voor vernieuwing van producten en diensten. Ook gaan ondernemers aandacht besteden aan hun team. Van belang daarbij is het motiveren van hun huidige team, het ontwikkelen van hun eigen leiderschap en de organisatiestructuur beter opzetten.