Het Nationaal Groeifonds investeert een bedrag van 129 miljoen euro in het ReGeNL-programma; een baanbrekend programma om de Nederlandse landbouwsector om te vormen naar een regeneratieve, duurzame en toekomstbestendige sector. Het programma is een samenwerkingsverband van 54 organisaties. Deze week maakte het ministerie van EZK bekend dat het ReGeNL consortium aan alle voorwaarden heeft voldaan voor deze investering en dat de toekenning daarmee definitief is.

Het concrete doel van ReGeNL is om voor 2030 met pionierende boeren repliceerbare regeneratieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en om met minstens duizend boeren de overgang naar regeneratieve landbouw in vijf focusgebieden te maken. Daarin worden ze ondersteund door alle 54 partijen en nog nieuw toetredende partners in het consortium. Een andere belangrijke doelstelling van ReGeNL is om onderwijsvernieuwingen, gericht op regeneratieve landbouw, door te voeren waarmee ten minste 10.000 (toekomstige) boeren, adviseurs en medewerkers van keten- en gebiedspartijen voor 2030 zijn opgeleid of bijgeschoold. Het uiteindelijke doel is om duurzame en rendabele landbouw met een positieve impact op natuur en klimaat de nieuwe standaard te maken in Nederland.

Piet Adema, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “De transitie maken naar een duurzame landbouw kan alleen door samen te werken, met zowel boeren als ketenpartijen, kennisinstituten, financiële instellingen en het onderwijs. Daarom ben ik blij dat we als kabinet mooie initiatieven zoals het ReGeNL-programma kunnen ondersteunen, waarbij 54 partijen met elkaar optrekken om de boeren te ondersteunen richting een toekomstbestendige landbouw.”

Wouter-Jan Schouten, Themadirecteur Duurzame Landbouw bij Next Food Collective en architect van het ReGeNL programma: “Wij zijn ontzettend blij met de toekenning van de financiële steun van het NGF en het vertrouwen van de minister en alle consortium partners. Dit geeft ons de mogelijkheid om concrete stappen te zetten richting een regeneratieve en duurzame landbouwsector in Nederland. Samen gaan we ervoor zorgen dat duurzame landbouw met een positieve impact op natuur en klimaat de nieuwe standaard wordt.”

Regeneratieve landbouw combineert voedselproductie met herstel van ecosystemen, verbetering van bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en biodiversiteit. Bovendien kan regeneratieve landbouw een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke en economische positie van boeren. Hiermee speelt het in op de groeiende marktvraag naar duurzame productie van voedsel én draagt het bij aan het oplossen van de brede milieuproblematiek van de Nederlandse landbouw.

Het programmavoorstel ReGeNL is ingediend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is ontwikkeld door Next Food Collective, Wageningen Universiteit & Research, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht in samenwerking met 54 partners uit het hele voedselsysteem.

De definitieve toekenning betekent dat boeren -coöperaties en -netwerken, ketenpartijen, financiële instellingen, kennis- & technologie-leveranciers en onderwijs- & onderzoeksinstellingen gezamenlijk in 2024 kunnen starten met de uitvoering. Alle partners zijn enorm gemotiveerd om de boeren te ondersteunen in de transitie en daarmee de toekomst voor de sector en de voedselvoorziening, binnen de ecologische en maatschappelijke grenzen van ons land, veilig te stellen.

Mireille Einwachter, Chief Sustainability Officer en lid Executive Board van FrieslandCampina: “Gebruik maken van het vakmanschap van boeren is van fundamenteel belang voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw. De grote diversiteit aan bedrijfstypen zorgt ervoor dat er talloze maatregelen en mogelijkheden zijn om een toekomstbestendige landbouw vorm te geven. Regeneratieve landbouw is één van de routes die in de markt een enorme vaart krijgt. Als één van de partners zijn we heel blij met de investering uit het NGF in dit programma. Dit gaat helpen om kennis en ervaring op te doen over verschillende landbouwpraktijken, het monitoren van impact en de daarbij behorende nieuwe verdienmodellen om zo het vliegwiel aan de gang te krijgen in de transitie naar een toekomstbestendige landbouw. We kijken er naar uit om samen met de andere partners en de boeren aan de slag te gaan.”

Maarten van Dam, van regeneratieve boerderij Schevichoven en agrarisch projecten buro Schevichoven-Groeit!: “Wij zijn trots op onze regeneratieve permacultuur op Schevichoven, en zien potentieel voor deze vorm van regeneratieve landbouw op een groot deel van het Nederlandse landbouwareaal, maar die schaal bereiken kan niet zonder deze investering uit het Groeifonds. Wij geloven dat ReGeNL obstakels zal wegnemen en de transitie sterk zal versnellen: Gelijktijdig inzetten op alle knelpunten zoals afzet, kennisdeling en financiering is de enige manier om de urgentie het hoofd te bieden en regeneratieve landbouw de nieuwe norm te laten worden!”