‘De nieuwe afspraken zijn belangrijk nieuws voor aandeelhouders, investeerders, werknemers en consumenten, omdat zo helder wordt waar grote bedrijven voor staan als het op MVO aankomt’, aldus Heemskerk.

Expliciete passages rol MVO

Afgelopen vrijdag maakte het Kabinet bekend dat ze de analyse en voorgestelde wijzigingen van de commissie Frijns deelt. In de nieuwe code corporate governance staan daardoor nu expliciete passages over de rol van MVO en de rapportage van bedrijven daarover. Voorwerk voor deze passages werd gedaan door dhr Anthony Burgmans, die op verzoek van Heemskerk afgelopen najaar kwam met een advies over de relatie tussen MVO en corporate governance.

Reputatie en waarde onderneming

Integratie van MVO in de bedrijfsvoering, zoals nu dus gaat gebeuren, draagt volgens Heemskerk niet alleen bij aan de reputatie en de waarde van de onderneming. Als men hierover jaarlijks verslag doet zijn er ook concrete aanknopingspunten voor een dialoog met aandeelhouders én de andere belanghebbenden bij het bedrijf.

Vanaf 1 januari 2010 moeten beursgenoteerde bedrijven voor het eerst verantwoording afleggen over de naleving van de code in het voorafgaande boekjaar. Het kabinet vindt wel dat de naleving niet vrijblijvend mag zijn. “Er moet daarom goed toezicht worden gehouden door de opvolger van de commissie Frijns”, aldus Heemskerk.