Het is voor de hand liggend in een tijd dat het woord bouwfraude nog regelmatig opduikt. De bouwbedrijven hebben hun integriteitsbeleid allemaal keurig vastgelegd en met de nodige waarborgen omgeven. ‘Zero tolerance’ richting medewerkers die over de schreef gaan, is daarbij leidend.
BAM was koploper als het gaat om een heuse klokkenluidersregeling. Al in 2003 heeft topman W. van Vonno zichzelf aangewezen als het ultieme meldpunt voor klokkenluiders. Volker Wessels, dat wel al het integriteitsbeleid in 2003 gestalte heeft gegeven, heeft vorig jaar ook een klokkenluidersregeling het licht doen zien. Alle bedrijven zijn redelijk eensgezind over wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, door een enkeling ook Duurzaam Ondernemen genoemd, in moet houden. Het betekent in ieder geval aandacht voor het milieu, de kwaliteit van geleverde diensten of producten, veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden en gezondheid.

De manier waarop zij mensen op de hoogte brengen van het MVO-beleid verschilt echter aanzienlijk. Bedrijven als Arcadis en DHV ruimen een apart hoofdstuk in het jaarverslag in. Beide hebben ook het meest te vertellen over ontwikkelingssamenwerking. Zo beschrijft DHV hoe in Zuid-Afrika grote projecten tot kleinere onderdelen worden teruggebracht die door de plaatselijke bevolking kunnen worden uitgevoerd. De aanleg van een brug of weg kan zo leiden tot de oprichting en groei van lokale ondernemingen en daarmee tot versterking van de lokale economie. Heijmans en BAM hebben geen apart hoofdstuk. Heijmans noemt in diverse stukken onderdelen van MVO zonder dat er één kapstok voor is. BAM geeft in aparte stukken door de tekst van het jaarverslag heen praktijkvoorbeelden van hoe met het fenomeen MVO wordt omgegaan. Alleen bij de Engelse dochter HBG UK wordt apart vermeld dat die zich heel sterk heeft beziggehouden met voorlichting aan de omgeving van bouwprojecten. Ook heeft het bedrijf een aantal brochures voor scholen het licht doen zien.

Volker Wessels noemt MVO niet expliciet, maar besteed wel aandacht aan integriteit. Heijmans vermeldt als een van de weinigen het aantal ongevallen op de bouwplaats. Daar zit enige stijging in, maar dit komt volgens de Rosmalense bouwer vooral door onderaannemers. Daarom eist Heijmans nu ook van zijn onderaannemers een VCA-certificaat.

Boskalis wijdt wel een hoofdstuk aan MVO. Dit is vooral gericht op het milieu. Uitgangspunt is dat Boskalis een fatsoenlijk bedrijf is waar respect voor mens en omgeving normaal is.

Als internationaal opererend bedrijf kan Boskalis echter niet de verantwoordelijkheid voor de hele wereld op zich nemen. Onder het motto ’s lands wijs, ’s lands eer respecteert de baggeraar lokale regels en gebruiken, valt te lezen in het jaarverslag.

Auteur: Ferry Heijbrock
Gepubliceerd in Cobouw, 21 april 2005
Met toestemming overgenomen.