Een enquête bij meer dan 200 Vlaams-Brabantse (kleine) bedrijven toont aan dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, of kortweg MVO, aan belang wint in het bedrijfsleven. De bedrijven geven ook aan dat ze daarin nog verder willen groeien en er ook in ondersteund willen worden.

Vaststelling 1: Drie op de tien hebben uitgeschreven MVO-beleid

 

In 2008 beschikten twee op de tien bedrijven over een uitgeschreven MVO-beleid. 
Vandaag is dat gegroeid tot drie op de tien. Deze evolutie is positief want studies tonen aan dat een uitgeschreven MVO-beleid ertoe bijdraagt dat bedrijven ook effectief maatregelen treffen.

 

Vaststelling 2: MVO krijgt nu ook interne vertaling

Vijf thema’s krijgen de meeste aandacht:
  1. interne communicatie
  2. vorming en opleiding van werknemers
  3. verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden
  4. innovatie ten behoeve van de concurrentiepositie
  5. meten en verbeteren van de klantentevredenheid
 
Deze thema’s stemmen grotendeels overeen met die uit 2008, al is het thema ‘opleiding en vorming van  werknemers’ nieuw. ‘Verbetering van dialoog en samenwerking met stakeholders’ was nog een thema in 2008, maar is nu gesneuveld. Het lijkt er dus op dat in tijden van crisis  de interesse van bedrijven zich meer naar binnen richt.
Zo wordt er bijvoorbeeld ook een grote vooruitgang gerapporteerd op het gebied van interne communicatie. Liefst 55% van de ondernemingen heeft op continue basis maatregelen getroffen op dat vlak, wat een stijging is van bijna 45% ten opzichte van 2008. Bedrijven vinden  de betrokkenheid van hun werknemers dus duidelijk belangrijker dan vijf jaar geleden.

Vaststelling 3: 30% doet extra inspanningen rond energie

In 2008 vroegen heel wat bedrijven ondersteuning rond energie-efficiëntie en duurzame energie. Intussen hebben 30% van de bedrijven op dit vlak extra inspanningen geleverd.

Vaststelling 4: MVO krijgt permanent karakter

Tegenwoordig nemen de ondernemingen ook veel meer structurele dan ad hoc maatregelen om MVO in praktijk te brengen. Wellicht kunnen we dit toeschrijven aan het feit dat steeds meer bedrijven  MVO-actieplannen uitgewerkt  hebben.

Vaststelling 5: Bedrijven blijven begeleiding vragen

Bedrijven vragen ondersteuning voor net dezelfde MVO thema’s als die waarin ze willen verbeteren. Zo willen ze hun vorming  en  interne communicatie  verbeteren en tegelijk zoeken ze hulp rond vorming. Ze willen hun klantentevredenheid en concurrentiepositie verbeteren en zoeken naar hulp  bij het innoveren voor de verbetering van hun concurrentiepositie. En ze zijn nog steeds geïnteresseerd in hulp voor het verbeteren van hun energie-efficiëntie.

Slotvaststelling

 

De enquête toont aan dat er bij de Vlaams-Brabantse bedrijven een goede voedingsbodem is om MVO te stimuleren en te ondersteunen. Heel wat  bedrijven zijn al begaan met MVO maar ze willen daarin verder groeien en uiten hun behoefte aan ondersteuning om dit te kunnen waar maken. 
Het beleid van het Vlaams-Brabantse platform MVO sluit hier naadloos bij aan.

 

Wat is MVO?

MVO wordt in het onderzoek gedefinieerd als ‘een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbeteringen op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen’. Dit is immers de definitie van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Overleg met de stakeholders of belanghebbenden van de onderneming is een essentieel aspect van dit proces.

Onderzoekspartners

  • De enquête is een initiatief van het MVO-platform Vlaams-Brabant van het provinciebestuur, Voka, Unizo en VKW en de Hogeschool-Universiteit Brussel(HUB).
  • Bij de HUB nemen opleidingen over en onderzoek naar MVO overigens een steeds belangrijker plaats in.
  • De bevraging werd afgenomen  door masterstudente Edith Moyaert, onder begeleiding van haar promotor prof. Marc Craps, in het kader van haar masterproef Handelswetenschappen.