Het huidige zorgstelsel in Nederland is aan flinke veranderingen onderhevig, mede vanwege de explosieve stijging van zorgkosten. Deze transitie gaat snel en gepaard met grote uitdagingen. Een van de uitdagingen ligt op het verlagen van exploitatiekosten.

Veel instellingen hebben onvoldoende zicht op hun exploitatiekosten en welke maatregelen ze kunnen nemen om kosten te besparen. “In zorginstellingen zijn de energiekosten alleen al 1,5 keer te hoog” meldt Energiesprong van Platform 31. Een kostenbesparing van 10% tot 20% is bij veel instellingen makkelijk haalbaar. Zo is het zorgorganisatie AxionContinu gelukt om de energiekosten te verlagen met ruim 10%. Zij hebben dit gerealiseerd door het ontwikkelen van een MVO visie en duurzaamheidsbeleid, en door te investeren in innovatie. Met de energiekosten die zij besparen is er meer geld beschikbaar voor het primaire zorgproces.

Lees de volledige column hier.