De ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken zeggen hand in hand het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te verspreiden in het buitenland, door middel van MVO-diplomatie. Maar volgens betrokkenen is er geen sprake van een coherent gezamenlijk beleid. EZ stelt bij handelsmissies weliswaar geregeld onderwerpen als kinderarbeid aan de kaak en wijst Nederlandse bedrijven met buitenlandse dochterondernemingen erop zich te houden aan de internationale normen, maar dit beleid ontstijgt zelden het bedrijfsniveau. En BZ heeft wel de intentie MVO op regeringsniveau ter sprake te brengen, maar in de praktijk valt dat nogal tegen.

Lees het volledige artikel via de link.