Het referentiekader bepaalt met name het verschil tussen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘duurzaam ondernemen’ en bepaalt of sponsoring of liefdadigheid ook vormen van MVO zijn. Het belang van het kader berust ook in het feit dat het zal worden overgenomen door de verschillende bevoegdheidsniveaus in België wanneer ze spreken over het concept MVO.