Ivoren toren
Wie als manager ‘sustainability’ in zijn pakket kreeg, moest tot nu toe uit verschillende bronnen zijn kennis bij elkaar sprokkelen”, stelt Nancy Kamp-Roelands. “Vaak deed een manager op basis van ervaring en cursussen de benodigde kennis op voor de functie. Hetzelfde gold voor mensen die zich bezighouden met Sustainability auditing. De opleiding die we aanbieden, biedt nu een betere theoretische basis. De colleges worden verzorgd door toonaangevende hoogleraren en gastdocenten vanuit de praktijk. Hierdoor blijft de opleiding niet hangen in theoretische, ivoren toren kennis, maar is er direct een combinatie met de praktijk.”

Modules
De opleiding besteedt naast de algemene aspecten van MVO ook aandacht aan economische, milieu en sociale aspecten van organisaties, strategie en beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het management van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de in- een externe verslaggeving daarover. De laatste module gaat over het geven van zekerheid over maatschappelijke verslaggeving en is alleen toegankelijk voor degenen die over deskundigheid op het gebied van de auditing beschikken.

De opleiding is internationaal opgezet en dus ook toegankelijk voor buitenlandse studenten. De kwaliteit van de opleiding wordt gegarandeerd door de Erasmus universiteit Rotterdam.