MVO Nederland publiceert tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in samenwerking met Goldschmeding Foundation de Verkenning Toekomstscenario’s: Werken in een meer circulaire economie. Deze vier scenario’s schetsen een beeld van hoe werken in Nederland er over tien tot vijftien jaar uitziet. Dit initiatief is een aanmoediging voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven om met elkaar concreet advies en beleid te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt in de circulaire transitie.

De toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt in de circulaire economie zijn samengesteld door een groep van 24 experts. Deelnemers zijn afgevaardigden van bedrijfsleven, onderwijs, overheid, kennisinstellingen en vakbewegingen: onder andere Manpower Group, Leren voor Morgen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en FNV doen mee. De centrale boodschap die experts hiermee geven: om de transitie naar een circulaire economie te realiseren moet de Nederlandse arbeidsmarkt wendbaarder worden. Voor alle betrokken partijen is perspectief op hoe ze daar concreet aan kunnen bijdragen essentieel. Deze verbindende visie op de toekomst biedt aanmoediging om hier concreet mee aan de slag te gaan.

“De doelen die zijn vastgesteld door Nederlandse en Europese overheden zijn helder: in 2030 moet de economie 50 procent circulair zijn, uiterlijk in 2050 100 procent. De Nieuwe Economie Index (NEx) van 2022 laat zien dat de versnelling te langzaam gaat. We staan al twee jaar op rij op 12,9 procent. Om te versnellen moeten bedrijven, overheden en onderwijs nú al nadenken over wat die transitie betekent voor onze manier van werken en leren. De verbindende visie op de toekomst die we nu presenteren biedt handvatten die zorgen voor betere samenwerking en afstemming naar die circulaire economie”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Op basis van de verkenning ontwikkelen de experts per scenario handelingsperspectieven, zodat een ondernemer, onderwijsinstelling of ministerie concrete stappen kan zetten die bijdragen aan de circulaire economie. Naar verwachting worden deze in maart gepubliceerd.