Het Nederlandse MKB vindt MVO belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van MVO Nederland en Wageningen UR onder 450 bedrijven in 28 verschillende branches. Ondernemers willen niet alleen winst maken, maar ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Hoewel ze duurzaamheid in hun strategie hebben opgenomen en ze veel actie ondernemen, kunnen MKB-ers meer effect van hun activiteiten zien als ze hun doelen meetbaar maken en dat gestructureerd aanpakken.

José van der Klauw, manager van het MVO Netwerk Brancheorganisaties, leidde het onderzoek en presenteert dinsdag 23 september 2014 in Rotterdam de resultaten aan de brancheverenigingen. Zij ziet dat de leden van de onderzochte brancheorganisaties klaar zijn voor een volgende stap: “Energie besparen, afval scheiden, goed omgaan met je personeel, die basics heeft meer dan 90% wel op orde. Maar je wordt als ondernemer niet aangesproken op je energierekening. Wel op je rol in de keten. Behandel je je leveranciers goed, hier en in het buitenland, betaal je op tijd, is wat jij verdient wel in verhouding, veroorzaak je geen schade aan kwetsbare natuur of mensen? Maar ook: kun je met je bedrijf een ander vooruit helpen, maak je de wereld hier of elders groener? Dat zijn de onderwerpen waarmee je opvalt.”

Beschermen

Van der Klauw deed het onderzoek om te zien hoe actief de leden van de verenigingen in haar MVO Netwerk Brancheorganisaties met MVO aan de gang zijn. Haar conclusie: “Er gebeurt heel veel, maar het mag meer structuur krijgen. Als je je MVO-doelen meetbaar maakt, kun je er ook over communiceren. Daar kunnen verenigingen hun leden een flinke stap in verder helpen. Zo werken ze er ook aan dat hun branche minder kwetsbaar wordt voor kritiek en beschermen ze de leden die het wel goed doen tegen de misstap van een enkeling.”

Belangrijkste conclusies ‘MVO leeft in het MKB’

– MKB-ers hechten aan MVO en nemen het op in hun strategie, visie en/of missie.

– MKB-ers zijn actief aan de slag met losse MVO-activiteiten. Ze behalen diverse resultaten, maar drukken die nog niet altjid in harde cijfers uit. Ze stellen en monitoren hun doelen nog niet altijd structureel.

– Slechts de helft van de bedrijven vertelt in zijn omgeving wat men op MVO-gebied realiseert.

– Ondernemers hebben een intrinsieke motivatie voor MVO; zij willen met hun bedrijf niet alleen winst maken, maar zien ook hun bijdrage aan mens en maatschappij als succesvol resultaat.

– De helft van deze ondernemers wendt zich direct tot de branchevereniging voor advies over MVO.

 

Ondernemers kunnen meer MVO-meters maken als zij:

  1. Hun huidige MVO-activiteiten op een rij zetten als  een start voor ‘beleid’.

Ook heel summier op 1 A4 telt.

  1. De doelen die ze al stellen, uitdrukken in meetbare indicatoren.

Kwalitatieve keuzes meetbaar maken: ‘Wij scheiden ons afval’ -> ‘ 98% van ons papier’.

  1. Hun stakeholders raadplegen.

Door het jaar heen tien relaties (van klant tot leverancier tot omwonende) vragen wat diegene het belangrijkste vindt waar u als bedrijf rekening mee moet houden.

 

Het rapport ‘MVO leeft in het MKB’ is te downloaden op

www.mvonederland.nl/mvo-netwerk-brancheorganisaties