Terwijl multinationals programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen inzetten om hun imago en reputatie te verbeteren, richt het MKB zich dus vooral op kostenbeheersing en op de versterking van haar positie als werkgever en leverancier. Ruim 80 procent van de Nederlandse MKB-ondernemingen biedt ruimte voor werken in deeltijd en besteedt aandacht aan de verbetering van werkomstandigheden en gezondheid. Dat is ruim 10 procent meer dan gemiddeld in Europa en zelfs 20 procent meer dan het wereldwijde gemiddelde. Deze cijfers maken duidelijk dat de individuele keuzes van werknemers het beleid van ondernemers in Nederland beïnvloeden. Het feit dat 56 procent van de Nederlandse ondernemers daadwerkelijk een MVO-paragraaf en MVO-doelstellingen op papier heeft staan, onderstreept dat volgens Grant Thornton nog eens.

Positieve ontwikkeling
De vooruitgang die ondernemingen boeken op het gebied van MVO is opmerkelijk en positief. Niet-beursgenoteerde ondernemingen ontberen immers vaak het geld, de ervaring en de druk van aandeelhouders om op dit gebied heel actief te zijn. Dat desondanks meer dan de helft van alle MKB-ondernemingen MVO-activiteiten ontplooit is niet alleen een positieve ontwikkeling, maar zal ook een zichtbaar en duurzaam effect hebben op het wereldwijde maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers kiezen daarbij weliswaar vooral voor een praktische invulling gericht op het versterken van hun positie. Een gevaar daarvan is dat het imago- en reputatiemanagement van de grote multinationals de bijdrage van MKB-ondernemingen zal overstemmen en wegdrukken.

MKB voorzichtig
Bestuursvoorzitter Gerard Mulder van Grant Thornton ziet ook voordelen voor het Nederlandse MKB: “Door hun kleinere schaal zullen MKB-ondernemers makkelijker en sneller MVO-activiteiten en doelstellingen kunnen implementeren dan de grotere, complexere multinationals. Maar ik denk dat we de effecten pas over een tijdje zien. MKB-bedrijven zullen voorzichtig in dit soort maatregelen investeren en op de korte termijn kost het ze vooral geld. De resultaten zullen pas op de wat langere termijn zichtbaar worden. Het belang van MVO is over het algemeen goed bekend en wordt ook steeds meer geaccepteerd, maar het merendeel van de MKB-ondernemingen springt er vooralsnog voorzichtig mee om.”