Tegenwoordig hebben de BVO’s een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Dit hebben ze zelf gecreëerd, maar ook meegekregen vanuit de KNVB en de overheid. Door deze status zijn ze bijna verplicht om betrokken te zijn bij MVO-activiteiten.
De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn allen terug te vinden in het geschreven rapport. Eerst is er een probleemanalyse gemaakt, waarna de juiste methode werd gekozen voor dit onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn er 3 belangrijke personen geïnterviewd. De probleemstelling is, door middel van marktonderzoek informatie te verkrijgen over de wensen en behoeften van de bestuurders van BVO’s, zodat BVO’s weten hoe ze zich moeten richten op MVO-activiteiten en zo de ideale situatie kunnen aanbieden die overeenkomt met de doelstellingen van de club en voor de mensen die veel behoefte hebben aan een MVO-activiteit van een BVO. Dus de werkelijke probleemstelling is dat het nog onbekend is of bestuurders van BVO’s eigenlijk wel blij zijn met de MVO-activiteiten, of gaat dit ten koste van de prestaties van de club?

Bij de BVO’s worden alle MVO-activiteiten belangrijk gevonden. Dit komt ook omdat je dan bij al je doelgroepen een goed imago creëert. Wel is er duidelijk uit het onderzoek voort gekomen dat de activiteiten met betrekking van zieke kinderen en gehandicapte mensen onder de BVO’s jaarlijks terug moeten komen. Deze projecten vinden ze dus misschien iets belangrijker of hoger in het vaandel staan dan de buurt- en schoolactiviteiten. Een BVO is zelf wekelijks op het kantoor bezig met de MVO-activiteiten. Maar de activiteiten/projecten zijn voor de spelers ongeveer 50 uur per jaar. Voor de club zelf zal dit getal omhoog gaan richting de 100 a 150 uur per jaar, omdat niet alle spelers bij alle activiteiten aanwezig is.
Uit dit onderzoek kan duidelijk geconcludeerd worden dat de bestuurders van BVO’s de MVO-activiteiten zeer belangrijk vinden. Het deelnemen aan veel MVO-activiteiten is bijna net zo belangrijk voor het werven van sponsors als goede resultaten neerzetten op het voetbalveld. Hiermee heb ik meteen de kern genoemd waarom de bestuurders de MVO-activiteiten belangrijk vinden. Omdat bedrijven steeds voorzichtiger te werk gaan met het sponsoren van sportverenigingen is het voor de BVO belangrijk om zich te gaan onderscheiden. Bedrijven realiseren zich steeds beter dat het belangrijk is om een goede match te maken met het sponsorobject om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken met de sponsoring. De BVO kan zich duidelijk onderscheiden door veel deel te nemen aan MVO-activiteiten. Hierdoor raak je veel doelgroepen op een positieve manier, waardoor je zelf een positief imago kunt creëren.
De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden door de BVO’s is; des sterker en positiever het imago is, hoe financieel stabieler men hun eigen club kan maken. En MVO-activiteiten helpen BVO’s duidelijk aan een positief imago!
De belangrijkste aanbeveling die gemaakt is na onderzoek is het verbeteren van de betrokkenheid van de sponsoren met de BVO richting de MVO-activiteiten. Ze kunnen samen voor nog betere en sterkere MVO-activiteiten zorgen. Ook kan een BVO op deze manier extra sponsoren voor de club en voor de MVO-activiteiten aantrekken.