Social media vs. Corporate website
De afgelopen zes maanden waren wereldwijd mediarelaties en de website, zowel intern als extern, de meest gebruikte middelen om te communiceren. Opvallend is het grote verschil in het gebruik van social media en blogging: bijna 1 op de 5 Amerikaanse CCO’s noteerde dit in de top drie van meest gebruikte middelen, terwijl Nederlandse CCO hier nog geen gebruik van maken. De Amerikaanse CCO’s zien social media ook in 2009 als het middel dat in gebruik het meest zal toenemen. De Nederlandse collega’s zien deze rol weggelegd voor de corporate website, competitive intelligence en risk assessments.

Collega’s begrijpen communicatie niet
Alle CCO’s worden geconfronteerd met budgettaire beperkingen. Nederlandse CCO’s zien daarnaast in veel grotere mate ook een uitdaging in het gebrek aan inzicht in corporate communicatie bij andere afdelingen. De marketing afdeling wordt dan ook als grootste rivaal bestempeld. De meeste CCO’s zien de grootste bondgenoot in hun CEO.

Voor 2009 is wereldwijd de verwachting dat onderwerpen zoals financiële bedrijfsresultaten en herstructureringen de agenda domineren. In het afgelopen jaar waren dit voor 3 op de 4 Amerikaanse CCO’s al de belangrijkste kwesties, terwijl dit maar voor de helft van de Nederlandse CCO’s het geval was. Hier scoorden zaken rondom producten en dienstverlenging hoger. CCO’s van Amerikaanse bedrijven hielden zich juist ook veel bezig met interne zaken. Bij Europese bedrijven scoorden zaken rondom maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog. ‘De blijvende aandacht voor MVO ook in financieel moeilijke tijden en de goede band met de CEO zijn hoopgevende indicaties voor CCO’s bij Nederlandse bedrijven. Daarnaast biedt de toepassing van sociale media veel mogelijkheden voor CCO’s binnen beperkte budgetten.’ Volgens Annick Boyen, Directeur Weber Shandwick Nederland. ‘Uit het onderzoek blijkt dat daar toch nog relatief weinig aandacht voor is in Europa. Een sterke inline aanpak, die of-en online combineert wordt steeds belangrijker voor het opbouwen en bewaken van een goede en efficiënte corporate reputatie.’

1. Corporate Communications Officers omvat onder andere de volgende functie titels: Chief Communications Officer, Hoofd Corporate Communications, Senior VP Communications, Hoofd Corporate Marketing en Global Chief Public Affairs Officer.