Dat blijkt, want de recente Europese voorstellen om de uitstoot in 2020 met twintig procent ten opzichte van 1990 te verminderen, werden door het georganiseerde bedrijfsleven minder enthousiast ontvangen. ‘Pfff, moet dat nou? Denk aan onze concurrentiepositie met de Chinezen. En dan de Amerikanen, die vervuilen veel meer. Kan het iets minder dwingend? Laten we wachten totdat we het eerst wereldwijd met elkaar eens zijn.’ Was getekend, het georganiseerd bedrijfsleven.

Dan de brief van de Taskforce Energietransitie aan de regering. De Taskforce moet het kabinet adviseren over de omslag naar duurzame energie en bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de bedrijven en de milieubeweging. Die twintig procent moet dertig worden en er moeten scherpere doelstellingen en nieuwe instrumenten komen, zo schrijven de adviseurs. Krachtige taal! Was getekend, de milieubeweging en ergens in kleine lettertjes de bedrijven. Die vonden het ook een mooie brief, maar dan als ‘aanvulling’ op een eerdere brief, die in de ogen van de ondernemers nog beter was. Die had als strekking dat het wel goed komt, vooral met kernenergie. Was getekend, de bedrijven en in het klein de milieubeweging.

Dan is er nog een brief van honderd mkb-ondernemers aan het kabinet en de collega’s. Ze maken zich zorgen over de samenleving in het algemeen en het milieu in het bijzonder. Zelf willen ze graag hun verantwoordelijkheid nemen – door onder andere de uitstoot van schadelijke gassen te beperken en op energie te besparen. Maar dan mag de overheid niet achterblijven. Duurzame investeringen van ondernemers moeten worden beloond. Omgekeerd zullen vervuilende producten een opslag op de prijs moeten krijgen. Bovendien zal de overheid in haar rol van inkoper duurzaamheid als selectiecriterium zwaar moeten laten wegen. Als de bedrijven een doelstelling hebben, dan ook de overheid: in 2010 moeten alle inkopen verantwoord zijn. Was getekend het mkb, althans het maatschappelijk verantwoorde deel ervan.

We houden op met die mooie brieven. Zonde van alle bomen. We gaan duurzaam ondernemen. Om het hoofd boven water te houden.

Hans Kamps is ondernemer en econoom in Amsterdam.