Moerland lichtte toe dat Rabobank de Commissie Ethiek heeft om over praktische dilemma’s van gedachten te wisselen. ‘Dan gaat het niet alleen om concrete praktijkcases, zoals het faciliteren van een houthandelaar die zaken doet met Birma of een coffeeshop. Ook grotere maatschappelijke issues op het gebied van dierenwelzijn, ontbossing, genetische modificatie, mensenrechten en wapenindustrie spelen een rol.’

‘In China bijvoorbeeld neemt door het stijgende welvaartsniveau de vleesconsumptie toe. In de groeiende behoefte aan veevoer kan een land als Brazilië voorzien. Dat kan het gevraagde veevoer in de vorm van soja leveren, maar het verbouwen van soja kan tot het kappen van oerbos leiden’, aldus Moerland.

‘Zo krijgt de Rabobank bij haar wereldwijde bedrijfsactiviteiten – waar ook lokale banken mee te maken kunnen krijgen – in diverse sectoren met diverse controversiële onderwerpen te maken. Vaak heb je te maken met tegengestelde belangen en geven wet- en regelgeving onvoldoende houvast. De vraag is welk standpunt de bank dan dient in te nemen, om zo op een bescheiden manier toch een steentje bij te dragen aan in dit geval behoud van tropische regenwoud. Die vraag is niet altijd zomaar beantwoord.’

‘Door een zorgvuldige afweging van argumenten en belangen brengt de commissie advies uit over een in te nemen standpunt. Dit zou je moresprudentie kunnen noemen’, opperde de bestuursvoorzitter. ‘Door bekendheid te geven aan deze moresprudentie wordt geprobeerd bij te dragen aan het ethisch handelen in de Rabobank-organisatie.’