Nederlandse ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten zoals India en China hebben relatief weinig last van de crisis in Europa. Dat blijkt uit gesprekken met ruim 1100 MKB’ers, waarvan MVO Nederland op 7 juli 2014 de resultaten publiceert.

Slechts 2% van de MKB’ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten ziet de crisis als een belangrijke marktontwikkeling. Bij de ondernemers die geen zakendoen met ontwikkelingslanden staat de crisis (met 13%) juist op nr. 1.

Ruim 18% van alle Nederlandse MKB’ers doet direct of indirect (bijvoorbeeld via een groothandel) zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Sinds vorig jaar is de handel met ontwikkelingslanden gestegen (van 7 naar 12%). De handel met opkomende markten daalde iets (van 11 naar 7%).

Belangrijke redenen voor MKB’ers om zaken te doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten zijn: winstkansen, lucratieve afzetmarkten, een lang bestaande zakelijke relatie, de aanwezigheid van grondstoffen en goedkope productie.

MVO en internationaal zakendoen

Ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten zijn opvallend vaak bezig met MVO. Zij vertonen relatief vaak MVO-gedrag en zien MVO als belangrijkste marktontwikkeling. Hun kennis van handelsketens is nog wel voor verbetering vatbaar: 25% van de ondernemers die direct zaken doet met ontwikkelingslanden kan geen MVO-risico noemen in dat land. 31% van de ondernemers die indirect zaken doet met ontwikkelingslanden of opkomende markten kan geen enkel herkomstland noemen.

Kansen mislopen

“Veel bedrijven doen nog geen zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Een gemiste kans, aangezien juist internationale ondernemers nauwelijks last hebben van de crisis”, zegt Gerdien Dijkstra, onderzoekscoördinator Internationaal MVO bij MVO Nederland. “De kennis van herkomstlanden en MVO-risico’s kan wel beter. Daarmee verklein je het risico betrokken te raken bij milieudelicten of mensenrechtenschendingen.”

Zelf verantwoordelijk

Positief is dat een groeiend percentage ondernemers MVO-gedrag ziet als hun eigen verantwoordelijkheid: 52% tegen 44% in 2013.

Internationaal Programma MVO Nederland

Het Thermometeronderzoek is uitgevoerd door Conclusr, M-Research en Sustainalize, in opdracht van het internationale programma van MVO Nederland. In dit programma werkt MVO Nederland samen met vooruitstrevende MKB’ers en experts in de sectoren leer, textiel, tuinbouw, stedelijke ontwikkeling en maritiem aan nieuwe verdienmodellen, sociale innovaties en technische verbeteringen om handels- en investeringsrelaties met ontwikkelingslanden en opkomende markten te verduurzamen. Het programma wordt gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.