42% van de Nederlandse MKB’ers ziet het bundelen van krachten met collega-ondernemers of leveranciers als één van de belangrijke innovatietrends. Ook het aanbieden van nieuwe (online) producten of diensten (40%) en duurzaam ondernemen (36%) zijn volgens de ondernemers belangrijke trends.

Dit blijkt uit de MKB Marktonitor van Unique en TNO. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 1.585 MKB’ers (tot 500 medewerkers) ondervraagd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen en het innovatief vermogen van hun bedrijf.

Financiering van innovaties
Om te kunnen innoveren spreekt verreweg de grootste groep ondernemers (85%) het eigen vermogen aan. Denk hierbij aan privévermogen of informele investeerders. 16% bekostigt innovaties vanuit vreemd vermogen, zoals leningen van de bank of investeringen van externe investeerders. 14% maakt gebruikt van subsidies, zoals van het Innovatiefonds MKB+.

De hoogte van investeringen in innovatie verschillen per bedrijf. 36% van de MKB’ers geeft aan per jaar minder dan 25.000 euro aan innovatie uit te geven. Slechts 8% investeert op jaarbasis meer dan een half miljoen euro.

Redenen om niet te innoveren
Uiteraard zijn er ook ondernemers te vinden die niet innoveren. 46% van deze groep geeft aan dat het ontbreekt aan financiële middelen of slagkracht om innovatief te zijn. Andere genoemde redenen zijn het ontbreken van tijd (43%) of het ontbreken van de juiste kennis en/of capaciteit bij medewerkers (33%).

“Het gezegde twee weten meer dan één bestaat niet voor niets. Waar grote bedrijven een R&D-afdeling hebben om innovatie te waarborgen, moet het MKB het toch doen met personeel dat naast hun dagelijkse werkzaamheden ook tijd moet vinden voor innovatie. Krachtenbundeling is zeker voor kleine en middelgrote bedrijven een goede optie om innovatief te blijven, want voor het opzetten van risicovolle innovatietrajecten ontbreekt het namelijk vaak aan zaken als tijd en geld. Door samen te werken met andere partijen, zijn risico’s gespreid en wordt kennis gedeeld. Daar komt nog eens bij dat door samen te brainstormen er al snel de beste ideeën op tafel komen. Een kwestie van het beste van twee werelden!”, zegt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique.