Slimme ondernemers kunnen concurrentievoordeel halen uit de duurzame wind die door Nederland waait. Steeds vaker worden zij ook geprikkeld door initiatieven van de belangrijkste stakeholders, waaronder uiteraard de klant.

Multinationals maken graag en veel gebruik van de specialistische diensten en producten van het Nederlandse mkb, maar dit zal in de toekomst steeds meer onder voorwaarden van duurzaamheid gebeuren. Het grote bedrijfsleven wil niet alleen zelf een duurzame prestatie neerzetten, maar verwacht dit ook van zijn leveranciers. Zo onderwerpen bijvoorbeeld Philips en DAF, maar ook ABN Amro , hun leveranciers aan een uitgebreide beoordeling. Wie onder de duurzaamheidsmaat presteert, kan in de toekomst het predikaat hofleverancier vergeten. Overigens zijn dit soort, voor vele mkb’ers strategische, klanten ook bereid om de dialoog aan te gaan met hun leveranciers om duidelijkheid te geven wat zijn in de toekomst van hen verwachten.

Helaas toont de overheid zich ook op het gebied van duurzaam inkopen een veelkoppig monster. Uit een achttal proefprojecten met Haagse mkb’ers is gebleken dat duurzame woorden nog nauwelijks worden omgezet in duurzame daden. Rijksoverheid, provincies en gemeenten staan voor de uitdaging om mkb’ers op dit terrein te stimuleren tot creatieve oplossingen. En de duurzame mkb’er te belonen voor zijn inspanningen.

Door tijdig in te spelen op deze tendensen kan de ondernemer zich onderscheiden van zijn concurrenten. Hij moet strategische klanten identificeren die gevoelig zijn voor duurzaamheid en productinnovaties toespitsen op die klanten bij wie duurzaamheid een rol speelt. Naast de technische kwaliteiten van zijn product zal de ondernemer de gelegenheid kunnen creëren om een meer strategisch gesprek aan te gaan met de klant. Door het ontwikkeling van dit type competenties is de ondernemer niet meer gewoon een leverancier, maar kan hij uitgroeien tot een hoogwaardige partner in een relatie die niet alleen meer gebaseerd is op prijs, maar steeds vaker op toegevoegde waarde.

Duurzame ontwikkeling kan via de markt worden gestimuleerd. De grote bedrijven zijn in beweging, de overheid moet nog een flinke slag maken en de mkb’er moet zijn inzicht in de relatie duurzaamheid, innovatie en concurrentiekracht vergroten. Een strategische aanpak van duurzaam ondernemen wordt in de toekomst ruim beloond.

Erik van Dam en Willem Vosmer, Triple Value Strategy Consulting.