Momenteel zijn circa 250 bedrijven verplicht een publieksmilieuverslag op te stellen. Uit een in 2003 gehouden evaluatie blijkt dat het publiek weinig belangstelling heeft voor die verslagen. Daarmee is er geen reden om het publieksmilieuverslag langer verplicht te stellen. Temeer omdat de milieuverslagen voor de overheid ook door geïnteresseerden kunnen worden opgevraagd.

Sinds medio dit jaar bestaat de mogelijkheid de milieuverslagen voor de overheid elektronisch te verzenden. Dat leidt tot een extra reductie van administratieve lasten voor
de betrokken bedrijven van ongeveer 200.000 euro per jaar.