Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), inclusief de onderdelen RWS, ILT, KNMI en PBL, heeft zich gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg donderdag het CO2-bewust certificaat overhandigd. Het afgelopen jaar heeft IenM een forse CO2-reductie bereikt van 17 procent. Het ministerie wil uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn.

IenM in 2030 volledig klimaatneutraal

Het afgelopen jaar heeft IenM een forse CO2-reductie bereikt van 17 procent. Dit komt met name door de inkoop van groene stroom van Nederlandse bodem en de toepassing van biobrandstoffen bij de Rijksrederij. Ook de vervanging van openbare verlichting langs snelwegen door led draagt nu, maar vooral in de toekomst, substantieel bij aan reducties. Rijkswaterstaat, als grootste uitvoeringsorganisatie van IenM, is onderdeel van het IenM-certificaat. De uitstoot en besparingen van het ministerie worden voornamelijk door Rijkswaterstaat bepaald. IenM wil uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn en de komende tijd doorgroeien naar het hoogste niveau van de prestatieladder.

Staatssecretaris Dijksma deed bij de uitreiking een oproep aan andere overheden om zich ook te certificeren. Samen met wethouder Wendy Ruwhof van gemeente Renkum gaf zij symbolisch een estafettestokje door aan Hoogheemraad Ruud Maarschall van Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Het Hoogheemraadschap gaat nu aan de slag om zich als volgende overheidsorganisatie te certificeren.

Eerste Nederlandse overheden certificeren zich op CO₂-reductie

De CO₂-Prestatieladder is het snelst groeiende duurzaamheidsinstrument van Nederland en door de OESO benoemd als wereldwijd best practice voor duurzaam inkopen. Meer dan vijftig opdrachtgevers, waaronder ProRail, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten, zetten de ladder in bij aanbestedingen en belonen daarmee bedrijven die CO₂ reduceren met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Na gemeente Renkum, die vorige week het certificaat voor de CO2-Prestatieladder ontving, is IenM de eerste overheid die ook de eigen organisatie heeft weten te certificeren. Alliander en ProRail zijn de enige andere (semi)publieke organisaties met dit certificaat.

Gijs Termeer, manager van de CO₂-Prestatieladder bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): “De inmiddels meer dan 2.500 gecertificeerde bedrijven reduceren gemiddeld 3,2 procent CO₂ per jaar. Dat is meer dan twee keer zoveel als het Nederlands gemiddelde. Opdrachtgevers kunnen hierbij niet achterblijven. Het vereist echter wel lef om je door een derde partij te laten toetsen op duurzaamheid. IenM en gemeente Renkum zijn daarom een lichtend voorbeeld voor andere overheden die structureel aan de slag willen met CO₂-reductie.”