Nederland heeft grote klimaatambities. In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050. Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 uitstoten, hoe sneller we klimaatverandering afremmen en dat perspectief kunnen bereiken. Verandering kunnen we alleen realiseren als we dit gezamenlijk doen: Overheid, bedrijven/organisaties en alle Nederlanders. Daarom organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Nationale Klimaatweek (NKW). Gedurende deze week krijgen duurzame, klimaatbewuste initiatieven die in de samenleving worden ontplooid op allerlei manieren de aandacht. Tijdens de NKW geven burgers (klimaatburgemeesters) en bedrijven en organisaties (klimaatsupporters) veel concrete inspiratie aan anderen om zich ook in te zetten.

Klimaatsupporters

Bedrijven, stichtingen, medeoverheden (zoals gemeenten) en andere organisaties die hun beste beentje aan elkaar voorzetten voor het klimaat kunnen een bijdrage leveren aan de Nationale Klimaatweek en daarmee laten zien wat zij doen én anderen inspireren om ook duurzaam bezig te zijn. Loopt uw bedrijf, stichting of organisatie voorop met verduurzaming of energiebesparing en wilt u uw duurzame initiatieven delen en/of een actie (of evenement) organiseren tijdens de Nationale Klimaatweek? Meld u dan aan als Klimaatsupporter via www.nkw2022.nl. Daar kunt u ook voorbeelden vinden van initiatieven van Klimaatsupporters en Klimaatburgemeesters (burgers die zich inzetten voor het klimaat).