Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft met ingang van 1 januari 2019 een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code benoemd. Deze commissie ziet toe op de naleving van de Nederlandse code voor goed bestuur, ofwel de Corporate Governance Code. De zittingsduur van de Commissie is vier jaar.

Voorzitter van de nieuwe Commissie is Pauline van der Meer Mohr. Zij volgt Jaap van Manen op. De andere leden zijn: Barbara Baarsma, Peter Gortzak, Sietze Hepkema, René Hooft Graafland, Lokke Moerel en Roderick Munsters.
De Corporate Governance Code bevat gedragsregels omtrent goed ondernemingsbestuur en bevordert betere transparantie bij, en verantwoording door bedrijven. De Code werkt op basis van het principe ”pas toe of leg uit” en is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Minister Wiebes concludeerde eerder in de kabinetsreactie op het Slotdocument van de vorige Commissie dat de Code succesvol functioneert als instrument van zelfregulering en bijdraagt aan de kwaliteit van corporate governance.

De nieuwe Commissie heeft als taak de naleving van de Code door de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven op onafhankelijke en transparante wijze te monitoren. Ook zal de Commissie toezien op de actualiteit en bruikbaarheid van de Code. De Commissie rapporteert jaarlijks over de naleving van de code aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en de minister voor Rechtsbescherming.