Minister Gerda Verburg noemt MVO een voorloper op het gebied van duurzaamheid. “MVO is een van de initiatiefnemers geweest van de Ronde Tafel Duurzame Palmolie. En mede daardoor kon in 2008 het eerste schip met gecertificeerde palmolie in de Rotterdamse haven aanmeren. Een schitterend resultaat!” Johan van de Gronden legt uit dat het WNF niet voor een rem op de economische vooruitgang is. “Wel willen we de negatieve impact daarvan op onze natuur een halt toeroepen. Het goede nieuws is, dat we, juist door het Nederlandse aandeel in de palmolie- en sojaketen, het verschil kunnen maken. Het WNF streeft -samen met het Productschap MVO- nadrukkelijk naar verduurzaming van die ketens.”