Verburg wil met dit programma een bijdrage leveren aan de transitie van een economie die afhankelijk is van fossiele grondstoffen naar een zogeheten bio-based economy op basis van groene grondstoffen. Verburg feliciteerde 20 geselecteerde bedrijven

Voor het SBIR-innovatieprogramma voerde DHV in samenwerking met AKZONobel een haalbaarheidsonderzoek uit naar AlgChemie. Dit is een door DHV ontwikkeld concept dat het winnen van groene grondstoffen, algenteelt, energieopwekking en mineralenterugwinning combineert met het zuiveren van afvalwater en het benutten van agrarische reststoffen.