Volgens een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven maar mondjesmaat toe. In opdracht van het ministerie heeft het Kennisinstituut Atria  vorig jaar de raden van bestuur en de raden van commissarissen van de 200 grootste bedrijven onderzocht. Minister Ingrid van Engelshoven heeft de bevindingen vandaag openbaar gemaakt.

Deze benchmark van 200 grote Nederlandse bedrijven laat zien dat de man-vrouwverhouding aan de top niet evenwichtig is en dat 90 bedrijven niet transparant zijn over de man-vrouwverhouding in hun Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Van de 110 bedrijven die wel transparant zijn voldoen slechts 13 volledig aan het streefcijfer. 37 bedrijven zijn goed op weg. De laatste 60 bedrijven voldoen niet aan het streefcijfer.

De minister komt in het najaar mogelijk met nieuwe maatregelen. Ze erkent dat het nog maar de vraag is of er politiek genoeg draagvlak is voor een wettelijk afdwingbaar quotum aan vrouwen.

Download het onderzoeksrapport (pdf)