In dit akkoord moet volgens de minister de gezamenlijke visie hoe Nederland op weg gaat naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020 worden vastgelegd, aldus Cramer.
Het Nederlandse bedrijfsleven wil het probleem van het steeds warmer wordende klimaat ambitieus aanpakken. Op 22 mei hebben zijn hun plannen aangeboden aan minister Jacqueline Cramer (VROM). Kern van een akkoord is dat ondernemingen zich vastleggen op ambitieuze kabinetsdoelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en dat het kabinet daarvoor de randvoorwaarden schept.
De ondernemingsorganisaties vinden dat Nederland optimaal gebruik moet maken van de sterke kanten van het bedrijfsleven, dat een voorsprong heeft bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie op het gebied van energie en klimaat. Bedrijven moeten de ruimte krijgen deze sterke kant verder te ontwikkelen en hun vindingen ook op grote schaal in het buitenland toe te passen.