-Een uitstekend voorbeeld van combineren milieu en economie’
Dit resultaat staat vermeld in het rapport van de Commissie Convenant Benchmarking Energie-efficiency dat op 28 februari werd gepresenteerd aan minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Jorritsma is tevreden met het rapport. ‘Het is een uitstekend voorbeeld van hoe milieu en economie gecombineerd kunnen worden: de wereldtop bereiken, maar daarbij niet verplicht worden verder te gaan dan je beste concurrenten.’

Convenant heeft forse vertraging opgelopen
Er doen 103 ondernemingen mee aan het convenant, die in totaal 108 concrete plannen hebben ingediend. Samen dekken die plannen 86 procent van het industrieel energieverbruik. De deelname aan het convenant is hoog, maar het heeft een forse vertraging opgelopen. ‘Een aantal bedrijven is de afspraken nog niet nagekomen. Maar ik verwacht dat binnenkort nog 124 plannen, zodat alle vestigingen van de deelnemende bedrijven gedekt zijn’, aldus de minister.