Alle partners van het Urban Mining Collective (22) en alle partners van de Circle of Concrete (9) pakken tezamen het initiatief om zich nog meer in te zetten om nog meer te kunnen bouwen en minder CO₂ uit te stoten.

De woningbouwopgave in Nederland is ongekend groot. Grote kans dat we de gestelde aantallen niet halen. Tijd dus om te kijken hoe het wél kan.

Wij vallen daarom maar meteen met de deur in huis: we gaan mogelijk maken dat er meer gebouwd gaat worden en tegelijkertijd minder CO2 wordt uitgestoten. Omdat het kan. En belangrijker nog: omdat het MOET!

De stad als bron

Er wordt anno 2023 veel gepraat over duurzaamheid en circulariteit. “Wij doen al lang wat anderen zeggen te doen. Wij brengen het in de praktijk. Het Urban Mining Collective gebruikt de stad als bron voor het oogsten en hergebruiken van circulaire grondstoffen en bouwmaterialen. En brengt deze vervolgens naar de markt. De kwaliteit is optimaal geborgd en de prijzen ervan zijn vaak lager dan die van nieuwe materialen”. Je slaat hiermee twee vliegen in één klap:

  • Bestaande materialen worden hergebruikt en leveren daardoor geen afvalstroom op;
  • Er zijn geen primaire grondstoffen of materialen nodig voor de bouw.

Hiermee bespaar je een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot. En let op: dit wordt onafhankelijk aantoonbaar gemaajt (in samenwerking met NIBE/Kiwa) en concreet met een CO2-prestatiecontract.

Samen vooruit

Onze werkwijze kent twee kanten. We zijn altijd op zoek naar donorgebouwen waaruit we materialen kunnen oogsten. En naar marktpartijen die willen bouwen met circulaire bouwmaterialen. Zo maken we met elkaar ‘meer bouwen met minder CO2 waar’. En vormen onze circulaire bouwmaterialen, samen met biobased en demontabel bouwen, de bouwstandaard voor de toekomst.