Uit het recent verschenen Deloitte Global Millennial onderzoek blijkt dat Nederlandse millennials iets minder positief zijn dan hun leeftijdsgenoten wereldwijd als het gaat om economische en sociale vooruitgang en de bijdrage die bedrijven en overheden leveren aan de samenleving. Deloitte ondervroeg voor het onderzoek 13.416 millennials uit 42 landen.

Weinig vertrouwen in maatschappelijke agenda

Er is weinig vertrouwen in het bedrijfsleven. 71% van de ondervraagde millennials vindt dat bedrijven voornamelijk met hun eigen agenda bezig zijn en weinig rekening houden met het algemeen belang. Daarnaast vertrouwt minder dan 40% van de Nederlandse millennials, leiders van grote bedrijven als het om een positieve impact op de wereld gaat en maar 20% ziet hen als een bron van betrouwbare informatie.

Ronald Meijers, partner bij Deloitte stelt: “Purpose, oftewel de maatschappelijke impact van een organisatie voorbij ‘geld verdienen’, is voor millennials een van de belangrijkste motivaties. Het is dus van groot belang dat topmanagers hun maatschappelijk inspanningen geloofwaardig overbrengen. Niet als een ‘marketing-uiting’, maar als een fundamentele taak om een concrete en relevante bijdrage te leveren aan de maatschappij. Anders verliezen ze hun aantrekkelijkheid voor millennials als werkgever.”

Millennial gebruikt eigen macht niet

Millennials zijn kritisch over het bedrijfsleven en de gevestigde orde. Hoewel er een lichte toename is in het aantal millennials dat zegt een andere baan te zoeken, zegt slechts circa 30% van de millennials als consument bedrijven af te rekenen op of te belonen voor hun impact op de samenleving. Millennials zetten hun kritiek niet snel om in acties en gebruiken daarmee hun eigen macht niet om impact te maken op bedrijven die zij als schadelijk voor de samenleving of het milieu zien. Dit geldt ook voor gebruik van technologie en het delen van persoonlijke gegevens. Ondanks dat circa twee derde van de millennials ongerust is over het verzamelen en beveiligen van persoonlijke data door organisaties, zegt een meerderheid dat het nut van nieuwe technologieën zwaarder weegt dan de risico’s.

Werkende millennial heeft veel meer vertrouwen in eigen skills dan werkloze millennial

Millennials zien obstakels als het gaat om hun kansen op een baan of het wisselen van baan in de toekomst. Er is een groot verschil in zelfvertrouwen tussen de werkende en de werkloze millennial. Van de werkende millennials denkt 40% dat het moeilijk wordt om een baan te krijgen of te wisselen van baan in de toekomst, maar 77% denkt hiervoor wel de kennis en vaardigheden in huis te hebben. Als het gaat om niet werkende millennials denkt echter maar 43% voorbereid te zijn op de banen van de toekomst.

Ronald Meijers: “De werkende millennial is positief over het werken in de toekomst. Aan organisaties de taak om te investeren in huidig talent. En daarnaast ook om het vertrouwen van werkzoekenden te stimuleren.”

Sociale media doen meer kwaad dan goed

Naast het bedrijfsleven en overheid hebben millennials ook niet veel vertrouwen in traditionele en in sociale media. Ze zijn vooral negatief over sociale media. Minder dan 20% heeft vertrouwen in sociale media als een betrouwbare bron van informatie en 62% denkt dat deze media meer kwaad dan goed doen. Het liefst zou 47% helemaal stoppen met het gebruik van sociale media, 53% geeft aan gelukkiger te zijn als zij er minder gebruik van zouden maken. Technologie die helpt mensen selectiever gebruik te maken van sociale media, zou voor deze doelgroep wel eens de toekomst kunnen zijn.

Millennial Survey 2019

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een studie uitgevoerd door Deloitte onder bijna 13.500 millennials uit 42 landen. Millennials die in de studie zijn bevraagd zijn geboren tussen januari 1995 en december 2002. De survey van dit jaar werd uitgebreid met een meer diverse groep deelnemers: bestaande uit millennials met wel en geen fulltime baan en een gevarieerd opleidingsniveau.