Vorige week getuigden deskundigen voor een Britse parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van onregelmatigheden rond de aanleg van de pijpleiding. Ambtenaren van het Britse Export Krediet Agentschap (ECGD) erkenden voor de commissie dat kans op lekkages van de pijpleiding aanzienlijk zijn. De experimentele antiroest-behandeling van de leiding functioneert niet naar behoren en blijkt onvoldoende getest. BP had eerder beweerd dat de kans op lekkage ‘praktisch onmogelijk’ was.

Nog voor er één druppel olie is vervoerd, wordt de pijpleiding al geteisterd door haarscheurtjes. Uit onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat ruim een kwart van de lasnaden in het Georgische deel van de leidingen niet in orde bleek. Derk Mortimore, een door BP ingehuurde consultant, die in 2002 deze risico’s aan BP meldde, is daarna ontslagen. Mortimore stelde dat BP met de leiding ‘duizenden milieutijdbommen zou begraven’. De gevolgen van een ramp kunnen desastreus zijn voor het milieu, met name voor het ecologisch zeer belangrijke Nationale Park Borjomi in Georgië waar de pijpleiding doorheen loopt.

Milieudefensie heeft in november 2003 en februari 2004 ABN Amro gewezen op de risico’s van het project en haar gevraagd niet aan het project deel te nemen tot er effectieve milieumaatregelen zijn genomen. De bank heeft deze oproep naast zich neergelegd en de bewijzen van nalatigheid van BP gebagatelliseerd. ABN Amro speelt een belangrijke rol in de financiering van het 3,6 miljard dollar kostende project.

‘ABN Amro moet haar verantwoordelijkheid nemen en de lening aan BP bevriezen tot het bedrijf de nodige stappen heeft genomen om het veilig functioneren van de pijpleiding te kunnen garanderen,’ aldus Paul de Clerck, campagneleider bij Milieudefensie. Indien BP de problemen niet afdoende oplost, moet de bank zich uit het project terugtrekken. De Clerck: ‘De integriteit van ABN Amro is in het geding. Financiering van de pijpleiding is in tegenspraak met haar eigen beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de door de bank aangenomen duurzaamheidsregels, de zogeheten ‘Equator Principles’.’