Om deze reden wordt er op donderdagmiddag 2 juni 2005 te Utrecht (in De Driehoek) een themabijeenkomst ‘benchmarking duurzaamheidsprestaties bedrijven’
georganiseerd.

Lange termijn ambities zijn bij benchmarking essentieel. Na de transparantiebenchmark is de benchmark op duurzaamheidsprestatie een logisch vervolg. Duurzaamheidsbenchmarking is een open proces waarbij het publieke domein inzicht verkrijgt in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Vraag is hoe dit proces bij bedrijfsectoren in de toekomst gestalte krijgt. Op welke prioritaire thema`s vindt benchmarking plaats? Welk instrumentarium is hiervoor nodig? Wie voert het beheer?

Programma:
13.30-14.00u Binnenkomst
14.00-14.10u Welkomstwoord en inleiding middagvoorzitter Jan Paul van Soest
14.10-15.10u Bedrijfspresentaties ‘Duurzame Innovatie’ van Ahrend Kantoorinrichting B.V. en K3 Industriezand. Beide zijn deelnemers aan het duurzaamheidsproject Economie Light van Stichting Natuur en Milieu.
Na de presentaties volgt discussie met de zaal.

15.10-15.30u Pauze

15.30-17.00u Debat ‘Duurzaamheidsbenchmarking’ onderleiding van de middagvoorzitter. Debaters:
Ã?? Chris Buijink, Directeur Generaal Ondernemen en Innovatie, ministerie Economische zaken;
Ã?? Diederick Samsom, lid Tweede Kamer (gevraagd);
Ã?? Marcel Jeucken, Triodos Research;
Ã?? Ans Kolk, hoogleraar Duurzame Bedrijfsvoering, Universiteit Amsterdam;
Ã?? Edgar Kampers, Teammanager Klimaat en Economie, Stichting Natuur en Milieu.
Het debat wordt gevolgd door een discussie met de zaal.

17.00-17.30u Borrel met hapjes
Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht (tel 030-2343307). Gelegen aan de Catharijnesingel bij het station.

Opgave per email of telefoon bij Gelderse Milieufederatie: Maarten Visschers, 026-3515069, m.visschers@gmf.milieu.net