Milieudefensie heeft met aandacht kennisgenomen van de bevindingen van het Platform Authentieke Journalistiek en haar publicaties in de Volkskrant en Follow The Money. Directeur Donald Pols: “Wat Milieudefensie schokt is niet dát Shell een rol heeft gespeeld in de ondersteuning van klimaatsceptici – we weten van hun rol in lobbyclubs tegen klimaatbeleid – maar de aangetoonde directe financiering, de omvang en de effectiviteit waarmee dat hier in Nederland en op internationaal niveau gebeurde, dát schokt ons wel.” 

Parlementair onderzoek gerechtvaardigd

Uit de publicaties blijkt dat Böttcher niets minder dan een vazal van Shell en de fossiele industrie was die in opdracht van de multinationals klimaatsceptische artikelen publiceerde en ontmoetingen organiseerde. Hij heeft tot in de hoogste regionen van de regering en de wetenschap invloed kunnen uitoefenen, dat is ongekend en ongehoord. Milieudefensie directeur Donald Pols: “Böttcher beïnvloedde als een moderne Raspoetin de Nederlandse politiek terwijl Shell aan de andere kant aan de touwtjes trok.” Böttchers nauwe contacten met en invloed op minister Hans Wijers en Stan Dessens, de hoogste energie-ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, zijn bijzonder verontrustend en vragen om nader onderzoek. Milieudefensie roept de Tweede Kamer daarom op een parlementair onderzoek in te stellen naar de toenmalige én huidige beïnvloeding van politiek en wetenschap door Shell en partners als de NAM en de Gasunie.

Telkens verschil tussen wat Shell zegt en wat Shell doet

Shell zégt zich zorgen te maken over het klimaat maar uit Milieudefensie-onderzoek van hun investeringsplannen blijkt het tegenovergestelde. Ondanks alle kennis die het bedrijf al jaren heeft over de gevaren, blijft het investeren in het verergeren van de klimaatcrisis. Van alle oliebedrijven ter wereld heeft Shell de op één na grootste plannen voor olie- en gaswinning.

Donald Pols: “Uit Shells reactie op onze dagvaarding in de klimaatzaak blijkt dat ze niet van plan zijn om een andere koers te gaan varen. Dat staat in schril contrast met de reactie van Shell CEO Marian van Loon op dit nieuws. Shell vertelt steeds een groen verhaal maar handelt daar op geen enkele manier naar”.

Rechtszaak

Milieudefensie gaat in overleg met advocaat Roger Cox bekijken of het bronmateriaal een rol kan spelen in haar klimaatzaak tegen Shell. Het is in ieder geval een bevestiging van het beeld dat Shell bij misstanden nooit kiest voor het algemeen belang maar altijd kiest voor winst- en eigenbelang. Dat zien we in Nigeria, in Groningen en nu ook bij het oplossen van de klimaatcrisis.