Het onderzoek vond plaats aan de hand van steekproeven bij drie plantages van Wilmar International Ltd., ’s werelds grootste palmoliehandelaar, op West-Kalimantan. Uit het onderzoek blijkt dat Wilmar illegaal palmolie produceert en zich schuldig maakt aan het
kappen en afbranden van bos voor haar plantages, wat verboden is en desastreuze gevolgen heeft voor de lokale bevolking.

Rabobank vindt de alarmerende uitkomst van het onderzoek geen aanleiding voor maatregelen. Omdat alleen het conglomeraat Wilmar wordt gefinancierd, rekent de Rabobank problemen op de specifieke plantages die onderzocht zijn niet tot haar verantwoordelijkheid. ‘De zogeheten “Palm Oil Code” van de bank blijkt dus een papieren tijger’, stelt campagneleider Anne van Schaik van Milieudefensie. ‘Alleen het imago van de bank vaart er wel bij, terwijl de bossen gewoon verdwijnen. Wij willen dat de Rabobank de reikwijdte van haar palmoliecode uitbreidt naar de hele bedrijfsvoering’. Milieudefensie roept ook andere financiers en afnemers van palmolie van Wilmar op, zich in te zetten voor een oplossing van de misstanden bij het bedrijf.

Tegelijkertijd dient Milieudefensie een klacht over Wilmar in bij de ‘Round Table for Sustainable Palm Oil’ (RSPO), het mondiale platform voor duurzame palmolie waarin bedrijven en NGO’s vertegenwoordigd zijn. Wilmar claimt namelijk onterechte dat het duurzame palmolie produceert. Daarnaast overschrijdt het bedrijf de criteria van de RSPO over onder meer het platbranden van bos.

Milieudefensie dient bovendien een klacht in bij de International Finance Corporation (IFC) over leningen aan Wilmar. De IFC is de commerciële investeerder van de Wereldbank, haar fondsen zijn dus afkomstig van publiek geld. De IFC heeft in 2004 en 2006 leningen verstrekt aan Wilmar, ondanks protesten over problemen bij Wilmar door verschillende NGO’s, waaronder Milieudefensie.

Volgens Milieudefensie kan ook de Nederlandse overheid niet langer achterblijven. Nederland is binnen Europa de grootste importeur van palmolie voor biomassa, en veel Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij de import en de financiering van palmolie. Milieudefensie wil dat er een monitoringssysteem voor duurzaamheid van banken komt. ‘Daarmee kunnen er objectieve regels worden vastgesteld en nageleefd waaraan Nederlandse
banken die internationaal opereren zich moeten houden,’ aldus Van Schaik. Milieudefensie ook wil dat de overheid geen subsidie geeft voor palmolie als biomassa, zolang er geen duurzaamheidscriteria voor palmolie zijn. Op woensdag 4 juli debatteert de Tweede Kamer over de criteria voor duurzame biomassa.