Milieudefensie vindt dat de overheid de bezorgdheid van burgers serieus moet nemen. Directeur Wijnand Duijvendak: “Sinds de ramp in Enschede kijken bewoners anders aan tegen gevaarlijke bedrijven in hun buurt. Dat de kans op een ramp klein is, interesseert de mensen niet meer. Ze willen weten wat hen te wachten staat in het ergst denkbare geval.”

Milieudefensie vindt het voornemen van minister Pronk om alleen vurwerkbedrijven uit woonwijken
te verwijderen, onvoldoende. Alle bedrijven, waarbij in geval van een ongeluk een levensbedreigende situatie voor de omliggende wijken ontstaat, moeten uit de buurt van huizen
verdwijnen. Ook het plan van de minister om gevaarlijke bedrijven te registreren ziet Milieudefensie slechts als een eerste stap. Milieudefensie
pleit voor een vast informatiepunt per
provincie, waar bewoners informatie kunnen vragen over gevaarlijke bedrijven in hun woonwijk en waar ze hun zorgen kunnen uiten.
Onderzoek van de 224 meldingen uit het dossier zou een van de eerste taken van dat informatiepunt moeten zijn.
Daarnaast stelt Milieudefensie minister Pronk voor om in bestemmingsplannen veiligheidszones rondom gevaarlijke bedrijven te laten vastleggen. Bovendien zou de vergunningverlening
voor alle gevaarlijke bedrijven in handen van de provincies moeten komen en moet er een fonds komen voor eventuele schadevergoeding aan bedrijven bij verplaatsing of sluiting.

Het Meldpunt gevaarlijke bedrijven werd op 14 mei, na de ramp in Enschede geopend door F. van Kalmthout, oud-Statenlid van de provincie Gelderland en lid van Milieudefensie. Later nam
Milieudefensie het meldpunt over. Het meldpunt stond tot en met 19 juni open. In totaal kwamen er 224 meldingen binnen, variërend van bedrijven met grote koelinstallaties met ammoniak, chloorfabrieken, opslag van bestrijdingsmiddelen en vuurwerk, een sojameelproducent tot benzinestations met LPG-tanks. Ook het transport van gevaarlijke stoffen door woonwijken werd gemeld.
Volgens Milieudefensie vormen de aangemelde bedrijven het topje van de ijsberg. Vaak herkennen bewoners een gevaarlijk bedrijf bij hen in de buurt niet. Omwonenden blijken meer dan eens slecht geïnformeerd te zijn over bedrijven bij hen om de hoek.
Milieudefensie heeft de aangemelde bedrijven (voor zover mogelijk) om een reactie gevraagd. De binnengekomen reacties zijn in het dossier opgenomen.