Vijf milieuorganisaties hebben vandaag Unilever-topman Paul Polman aangewezen als ‘groenste ceo’ van Nederland. Vorige week maakte Unilever nog bekend in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. Deze week maakte Philips dezelfde doelstelling bekend maar dan al voor 2020. Het bedrijfsleven roert zich momenteel zeer actief bij de VN Klimaattop in Parijs. Een teken aan de wand. Ondernemend Nederland neemt meer en meer haar verantwoordelijkheid als het gaat om het terugdringen  van de milieuvervuiling. Ook de overheid ziet het belang hiervan in. In de toekomst wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zwaarder leunen op de daadkracht van ondernemers en roept hen op hun wensen in te brengen. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verzamelt momenteel munitie om de grote opgaven van de komende decennia te agenderen. Directe aanleiding is de noodzaak om nieuwe antwoorden te vinden voor het aanpakken van actuele milieu- en duurzaamheidsopgaven. Te lang is ‘Den Haag’ doorgegaan met alles zoveel mogelijk proberen te regelen met behulp van wet- en regelgeving. Dat is niet zoals het vandaag de dag werkt.

Gezien de omvang van de huidige opgaven wil het ministerie alles op alles zetten om te zorgen dat milieu in de samenleving weer in het centrum van de belangstelling te krijgen. Niet alleen door te komen met een eigentijds beleid, maar ook door veel meer samen met alle betrokkenen op te trekken. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven.

Als eerste stap in het vernieuwingstraject stelt het ministerie de ‘Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid’ op. Tijdens een conferentie op donderdagmiddag 17 december in Utrecht wordt hiervoor input verzamelt. IenM wil die middag de wensen en ideeën optekenen van ondernemers, adviseurs en andere stakeholders voor het milieubeleid. Met name vertegenwoordigers van het bedrijfsleven worden opgeroepen zich aan te melden. Juist zij vertonen steeds meer verfrissende daadkracht en zijn onder de eerste 200 deelnemers nog ondervertegenwoordigd. 

Bas Eickhout (Europarlementariër), Guido Braam (Lead Netherlands Circular Hotspot) en Colette Alma (Algemeen directeur VNCI) nemen tijdens de conferentiemiddag met een speech het voortouw. Daarop volgen zeven interactieve sessies over de onderwerpen die met name aandacht verdienen. Vervolgens sluit de conferentie af met concrete aanbevelingen voor de Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid. Job van den Berg (Royal HaskoningDHV) is de ervaren dagvoorzitter.

De middag biedt u een unieke kans om zelf aan te geven wat wel en niet werkt. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: http://www.vvm.info/?pid=main&id=1014

toekomst