Al jaren is de bouw actief in het verminderen van de milieudruk. Van het bouw- en sloopafval wordt circa 95% gerecycled, veel bedrijven zijn actief bezig met het reduceren van hun CO2 footprint en het gebruik van duurzame bouwmaterialen neemt toe. Daarnaast zijn er zowel in de GWW als de B&U steeds meer duurzame technische oplossingen voor bouwwerken.

Frank Hoekemeijer, Manager Duurzaamheid Heijmans Wegen en Civiel en Lid van de Beleidsadviescommissie Duurzaamheid Bouwend Nederland pleit voor milieu-impact als ontwerpcriterium voor bouwprojecten.

Lees hier de column.