Hoveniers en groenvoorzieners verwachten het komende jaar een toename van de vraag naar duurzame en natuurvriendelijke producten. Een verdergaande benadering van duurzaamheid is de cradle to cradle filosofie. De centrale gedachte van de cradle to cradle filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is en geen restproducten die alsnog gestort worden.

Daarnaast verwacht men als gevolg van de huidige recessie een toename van prijsconcurrentie. Klanten zijn kritischer, laten zich beter informeren over mogelijkheden en kosten en gaan niet direct in zee met de eerste de beste hovenier of groenvoorziener. Men oriënteert zich uitvoeriger, waardoor klantvriendelijkheid en ondernemersgeest voor de hovenier en groenvoorziener belangrijker worden.

Als gevolg van de stagnatie op de huizenmarkt kiezen steeds meer consumenten voor onderhoud en renovatie van de bestaande tuin in plaats van te verhuizen en een nieuwe tuin aan laten leggen. Daarnaast zet de trend door dat de tuin meer en meer een verlengstuk van het huis, de leef- en woonomgeving, wordt, waardoor er met name op het gebied van (terras)overkappingen en zithoeken een toenemende vraag zal zijn. Men voorziet een aanzienlijke daling in de zakelijke markt. Ook de ontwikkelingen in de (semi-) overheid zijn niet zo rooskleurig. De kansen liggen met name in de renovatie- en onderhoudsmarkt. Qua productgroepen bieden duurzame en natuurlijke producten volop kansen. Qua type tuin verkiest de particulier een onderhoudsvriendelijke, sobere en natuurlijke tuin.

De huidige recessie gaat niet aan de hoveniers en groenvoorzieners voorbij. Ruim een kwart van de ondervraagden verwacht als gevolg van de crisis een afname van het aantal nieuwe klanten en 21 procent verwacht bestaande klanten te verliezen. Ook de investeringsbereidheid in de onderneming en de omvang van het personeelsbestand gaan gebukt onder de huidige crisis. En voor de toeleveranciers is er ook slecht nieuws; de prijsconcurrentie zal sterk toenemen. Als gevolg van de recessie gaat 59 procent van de hoveniers en groenvoorzieners meer aandacht besteden aan inkoopprijzen van producten. De bedrijven trachten bestaande klanten meer aan zich te binden door de contactfrequentie te verhogen. De recessie biedt echter ook kansen nieuwe klanten binnen te halen. Omdat potentiële klanten meer gaan shoppen komen voor de opdrachtgever nieuwe leveranciers in beeld. Zo verwacht 36 procent van de hoveniers en groenvoorzieners meer nieuwe klanten te krijgen als gevolg van de recessie.

Aan het onderzoek onder hoveniers en groenvoorzieners hebben 200 ondernemingen deelgenomen. Het onderzoek is middels een online enquête uitgevoerd in juni/juli 2009. In het marketingrapport worden veel onderzoeksresultaten vergeleken met de resultaten van de onderzoeken onder hoveniers en groenvoorzieners uit 2004 en 2007.