Michelin gaat, met het Zweedse Enviro als partner, een innovatieve pyrolysetechnologie ontwikkelen en op grote schaal industrialiseren om banden aan het einde van hun levenscyclus te recycleren. Daartoe koopt Michelin 20 procent van de aandelen van Enviro.

Recycling is een belangrijk onderwerp voor de bandenindustrie en de afnemers. Elk jaar komen ongeveer één miljard banden aan het einde van hun leven. Met deze recyclingtechnologie, worden deze versleten banden omgezet in nieuwe grondstoffen van een hoogwaardige kwaliteit.

Enviro, een uit 2001 daterende Zweedse startup waar 20 personen werken, heeft een technologie ontwikkeld waarmee men tijdens en pyrolyseproces* de chemische compositie en de fysieke fase van het materiaal van een band kan aanpassen met een minimaal verbruik van energie.

Deze uiterst innovatieve technologie maakt het mogelijk om kwalitatief hoogwaardige producten te verkrijgen zoals teruggewonnen roet, pyrolyse-olie, staal en gas. Het zijn producten die vervolgens opnieuw kunnen worden verwerkt in het productieproces in verschillende industriële sectoren.

Het beoogde partnership van Michelin en Enviro richt zich op vier speerpunten:

  • Een ontwikkelingsovereenkomst om Enviro’s pyrolysetechnologie op grotere schaal uit te rollen.
  • Een aandeel van Michelin ter waarde van 20 procent van het kapitaal van Enviro voor een bedrag van circa 3 miljoen euro), wat neerkomt op 116.165.223 aandelen. Michelin wordt daarmee de grootste aandeelhouder en draagt bij aan de ontwikkeling van Enviro middels een zetel in de Board indien de aandeelhouders daarmee instemmen. De aandelen zijn op 15 april ingeschreven.
  • De gezamenlijke intentie om een fabriek te bouwen zodat de technologie kan worden geïndustrialiseerd. De plaats waar de fabriek komt, wordt nog bekendgemaakt.
  • Een leveringsovereenkomst tussen Michelin en Enviro.

Door dit partnership kan de complementaire knowhow van beide bedrijven worden gebundeld om de voortgang in recycling van banden te versnellen. Michelin zal de industriële knowhow inbrengen voor de bouw van de fabriek alsmede de knowhow op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie. Enviro zal van haar kant de gepatenteerde pyrolysetechnologie inbrengen waarmee producten van hoge kwaliteit kunnen worden gemaakt.