Michel Baars stelt eigen innovatiecentrum open voor de markt

De bouw- en vastgoedwereld heeft te maken met exponentiële ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering en circulariteit. Tegelijkertijd staat zij voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het tegengaan van verdere klimaatverandering, het invullen van woonbehoefte in Nederland in het algemeen en de veranderende gebruiksbehoeften van gebouwen in het bijzonder. Om tussen deze maatschappelijke opgaven en technische ontwikkelingen verbinding te kunnen maken, stelt New Horizon eigenaar Michel Baars zijn innovatiecentrum ‘Nikola Park’ (vernoemd naar uitvinder Nikola Tesla) open voor de markt.

Al eerder lanceerde Baars met zijn bedrijf een reeks radicale vernieuwingen in de bouw- en vastgoedmarkt. ‘Door ons innovatiecentrum open te stellen, verwacht ik sneller te komen tot noodzakelijke vernieuwing’, aldus de eigenaar van New Horizon. De officiële lancering van Nikola Park vindt deze week plaats op de Provada, de grootste vastgoedbeurs in Nederland.

In de afgelopen 3,5 jaar ontwikkelde New Horizon het vak ‘Urban Mining’ en creëerde zij samen met productie- en distributiebedrijven in de sector het grootste assortiment aan circulaire bouwmaterialen. Het bedrijf produceert onder meer op een gepatenteerde manier circulair beton (Freement) uit oud beton, circulaire dakbedekking (Citumen) uit oud bitumen, nieuwe kozijnen van sloophout, scheidingswanden van gebruikt gips en elektrotechnische infrastructuur uit ‘geoogst’ materiaal uit slooppanden. New Horizon ontwikkelde zich van ‘alternatieve sloper’ tot ‘producent van bouwmaterialen’. De markt reageert positief en dat maakt dat het bedrijf nu al meer gebouwen per jaar ontmantelt dan 95% van de bedrijven in de sloopsector, en inmiddels voor miljoenen euro’s aan circulaire bouwmaterialen per jaar levert aan de vastgoedmarkt.

‘Techniek is niet genoeg om innovatie te laten slagen’

Vanaf de eerste dag legde New Horizon het zwaartepunt van de investeringen bij haar innovatiecentrum. Door dit onderdeel nu als zelfstandige onderneming open te stellen voor de markt, wil Baars de impact van haar business nog groter maken. Hij geeft aan: ‘Er zijn enorme ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering en circulariteit. Deze zijn voor individuele ondernemingen nauwelijks te volgen, laat staan dat ze in staat zijn de kansen goed te analyseren, ze toepasbaar te maken en ze daadwerkelijk uit te voeren. Wij geloven dat we de kansen voor innovatie vooral kunnen benutten als we in de sector nog meer met elkaar gaan samenwerken; techniek alleen is niet genoeg. Door samen te werken met alliantie-bedrijven kunnen we maximale impact bereiken. Naast samenwerking, gaat het om timing, het doorzien van de noodzakelijke systeemveranderingen en lef. De mogelijkheden om dat succesvol te doen, zijn zoveel groter als je het samen doet.’ New Horizon voert hiertoe inmiddels vergaande gesprekken met een aantal grote productiebedrijven om hun volledige R&D afdelingen op te laten gaan in Nikola Park. Op die manier ontstaat er heel snel een super getalenteerd, multidisciplinair team gevormd door zogenoemde ‘funded heads’. ‘Wij leiden die teams en maken nieuwe verbindingen tussen mensen, bedrijven, sectoren en markten waardoor de effectiviteit enorm toeneemt’, aldus Baars. Op de website van Nikola Park wordt dat ‘Bridging tech to purpose’ genoemd.

Inspiratie halen uit ‘wat er allemaal kan’

Baars heeft Sabine Schoorl onlangs aangesteld als directeur van Nikola Park. Zij was in 2015 mede-oprichter van Holland Proptech en Holland Contech omdat ze voorzag hoe groot de ontwikkeling in de tech-wereld zou worden. De invloed van deze ontwikkelingen op bijvoorbeeld de vastgoedmarkt is aanzienlijk en zal de komende jaren alleen maar verder groeien. Schoorl geeft aan: ‘Digitalisering brengt bijvoorbeeld het beleggen in materialen in gebouwen dichterbij, zoals robotisering het hoogwaardig hergebruiken van materialen sneller mogelijk maakt. Sensor-technologie maakt dat gebouwen zichzelf gaan beheren en dat degeneratie van toegepaste materialen niet of in veel mindere mate gaat plaatsvinden.’

Sabine Schoorl verkocht haar onderneming in 2018, omdat zij meer wilde dan alleen het verbinden van start-ups met grown-ups. ‘Er is meer voor nodig om echt impact te maken. Wij gaan met Nikola Park nieuwe verbindingen maken, gebaseerd op gelijkwaardigheid en het benutten van talenten. Wij raken geïnspireerd door ‘wat er allemaal kan’, maar zullen alleen omarmen wat ook echt zin heeft, nodig is en waarde toevoegt. Wij geloven niet dat een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie de beste vorm is om tot radicale innovaties te komen’, aldus Schoorl.

Nikola Tesla als inspirator

Nikola Park is vernoemd naar Nikola Tesla. Michel Baars geeft aan: ‘Met de uitvinding van wisselspanning, de inductiemotor en de Tesla-turbine behoort Nikola Tesla tot de grootste uitvinders aller tijden. Toch stond hij met name bekend als idealist. Hij zette zijn unieke talent in voor een betere wereld. Het is precies dat karakter dat we met Nikola Park willen introduceren in de Nederlandse markt.’

Share Button