Hoe ver is het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Welke ontwikkelingen zijn daarin te zien? Concrete vragen waar beleidsmakers graag het antwoord op willen weten. Er zijn veel benchmarks en monitoringsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid die een stukje van deze puzzel in beeld brengen. Maar kan er ook een totaalplaatje gemaakt worden? Uit de analyse die Sustainalize voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft uitgevoerd, blijkt dat dit helaas niet het geval is.

Veel initiatieven geïdentificeerd

In opdracht van het PBL heeft Sustainalize het monitoringslandschap op het gebied van MVO in beeld gebracht. In de inventarisatie werd een selectie van maar liefst 34 relevante initiatieven en benchmarks gemaakt, die Nederlandse bedrijven regelmatig monitoren op dit onderwerp. Tijdens een constructieve sessie met diverse experts vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (waaronder FrieslandCampina, ASN Bank, SER, GRI, Ministerie van EZK, MVO Nederland, VBDO), zijn de bevindingen over de bruikbaarheid en dekkingsgraad getoetst en verdiept. De algemene mening was dat dit soort monitoringsinitiatieven in elk geval voor bewustzijn bij deelnemende bedrijven zorgt.

Geen totaalbeeld stand van MVO

Overall werd duidelijk dat het, ondanks de hoeveelheid aan monitoring, lastig is om op basis van (een aantal van) deze initiatieven jaarlijks een goed beeld te genereren van de stand van MVO in Nederland. Dit komt doordat vooral beursgenoteerde bedrijven en koplopers op duurzaamheidsgebied deelnemen aan duurzaamheidsbenchmarks. Wel leveren veel van deze initiatieven op (deel)thema’s of voor bepaalde sectoren waardevolle informatie op die beleidsmakers kunnen (blijven) benutten bij hun beleidsvorming. Daarnaast laten zij ook zien dat de vraag naar MVO-informatie tussen bedrijven in dezelfde productketen groot is. Zo groot dat bedrijven door de vele verschillende initiatieven ‘monitoringsmoe’ worden. Sustainalize adviseert daarom uniformering en vermindering van overlap. De overheid kan daar een belangrijke rol in spelen.

Onderdeel PBL-beleidsstudie naar transparantie

Deze inventarisatie is gedaan in het kader van de PBL-beleidsstudie “Transparantie verplicht. Verwachtingen over het instrument transparantie om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren”. Daarin onderzoekt zij hoe meer transparantie over niet-duurzaamheidsonderwerpen, onder andere in het kader van de EU richtlijn niet-financiële informatie, tot meer MVO kan leiden.

De PBL-studie, die vandaag is gepubliceerd, concludeert dat de recent aangepaste Nederlandse invulling van de Europese rapportageplicht van bedrijven op duurzaamheidsonderwerpen aanscherping behoeft.  Meer informatie daarover vindt u hier.

Verder lezen? Download hier het rapport van Sustainalize (pdf).