De stikstofuitstoot in Vlaanderen en Nederland moet dalen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de milieu-impact te reduceren. De landbouwsector is een belangrijke bron van ammoniakemissies en krijgt strenge maatregelen opgelegd. Om varkens- en pluimveehouders daarbij te helpen, heeft Interreg Vlaanderen-Nederland het project RAMBO goedgekeurd. De projectpartners willen geavanceerde maatregelen en technieken ontwikkelen die veehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen.

RAMBO staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen, en brengt zeven partners samen die gezamenlijk op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor ammoniakreductie. Bart Naeyaert, gedeputeerde Landbouw en Visserij van West-Vlaanderen benadrukt het belang van dit project: “De landbouw voorziet in betaalbaar, gezond en lekker voedsel. Het is belangrijk dat we dat ook in de toekomst kunnen garanderen. Daarom willen we met dit project de veehouders steunen in hun zoektocht naar milieuvriendelijkere en vooral haalbare oplossingen die de stikstofuitstoot van hun bedrijf verminderen”.

Ondersteuning voor veehouders met tests en demonstraties

Het RAMBO-project is gericht op het ondersteunen van veehouders met traditionele stallen bij de implementatie van de opgelegde maatregelen. Bepaalde technieken zullen ook interessant zijn om aanvullend toe te passen in ammoniakemissie-arme stallen. De partners richten zich op het onderzoeken en demonstreren van maatregelen en technieken voor bestaande varkens- en pluimveestallen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat, management en effecten op andere emissies zoals geur en methaan.

De komende drie jaar plannen ze op verschillende locaties tests en demonstraties van diverse verbeteringstechnieken. Enkele voorbeelden hiervan zijn betaalbare meetstrategieën voor continue luchtemissiemonitoring op bedrijven, dagontmesting bij vleesvarkens en zeugen en biggen in vrijloopkraamhokken, en het gebruik van klei- en gesteentemineralen bij pluimvee. Kathleen Helsen, gedeputeerde Landbouw van de provincie Antwerpen, onderstreept het belang van kennisdeling met landbouwers: “Onze ambitie is om de beste technieken te delen en veehouders de juiste kennis en tools te bieden om zelf ammoniak te reduceren. We onderzoeken ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn”.

Minder stikstofuitstoot: een gezamenlijke inspanning

Door intensieve individuele begeleiding, bewustwordingsactiviteiten en het creëren van maatschappelijk draagvlak, streeft RAMBO naar een duurzame toekomst voor de landbouwsector. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met veehouders. De partners willen verschillende demo- en testlocaties openstellen als voorbeeldbedrijven die inspiratie bieden aan anderen. “Niet alleen wetenschap en technologie, ook het ondernemerschap van de veehouders speelt een sleutelrol bij het vinden van duurzame oplossingen. Om er zeker van te zijn dat de onderzochte oplossingen haalbaar zijn, betrekken we zoveel mogelijk de veehouders uit de grensregio”, vertelt Arno van Son, bestuurder van ZLTO, projectpartner in Nederland. Het project voorziet verschillende workshops, demonstraties en open dagen om de opgedane kennis te verspreiden.

Over het project

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project RAMBO is een samenwerking tussen Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Boerenbond, ZLTO, De Hoeve Innovatie en Poortershaven. Het project gaat officieel van start op 1 september 2023 en loopt tot eind augustus 2026.

Kick-off

Op 6 november zullen de projectpartners, waaronder onderzoekers en adviseurs, samen met de gedeputeerden Bart Naeyaert en Kathleen Helsen, tijdens een startevenement de ambities van het project presenteren. Interesse om er als media bij te zijn? Laat het weten aan lien.deleu@inagro.be.