De mens staat centraal in MVO-beleid schoonmaakbedrijven

Ook dit jaar heeft Service Management weer onderzocht hoe de schoonmaakbranche ervoor staat op het gebied van MVO. Vragen als ‘Hoe zien schoonmaakbedrijven mvo?’ en ‘wat betekent mvo voor schoonmaakbedrijven, hun klanten en leveranciers?’ stonden centraal in het mvo schoonmaak-onderzoek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO, of voluit maatschappelijk verantwoord ondernemen, draait er vooral om dat bedrijven niet meer alleen rekening houden met winst. Ze moeten zich juist meer gaan focussen op het milieu en haar werknemers. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen of het zorgen voor (meer) diversiteit onder het personeel.

Mens of milieu centraal in mvo?

Op de vraag waar MVO vooral betrekking op heeft, kwam naar voren dat voor schoonmaakbedrijven de mens de hoofdrol speelt in het MVO-beleid (47 procent). Het milieu komt op de tweede plaats met 27 procent. Bij de leveranciers van schoonmaakbedrijven daarentegen, is juist het milieu het primaire onderwerp (41 procent). Opvallend is wel dat dat het verschil tussen schoonmaakbedrijven en hun leveranciers op dit gebied kleiner is geworden de afgelopen jaren. Voorheen legden schoonmaakbedrijven meer accent op de mens (66 procent in 2016) en de leveranciers meer accent op het milieu (48 procent in 2016).

Lees het volledige artikel

Download de white paper met onderzoeksresutalten

Share Button