In 2000 zijn de millenniumdoelen (ofwel Millennium Development Goals, MDGs) door 189 landen vastgesteld. De 8 MDGs richten zich op:
1. Terugdringen van extreme armoede en honger
2. Het stimuleren van basisonderwijs
3. Emancipatie van vrouwen
4. Terugdringen van kindersterfte
5. Verbetering van de gezondheid van moeders
6. Bestrijding van aids, malaria en andere dodelijke ziektes
7. Een duurzamer milieu
8. Het initiëren van mondiale samenwerking om duurzame ontwikkeling te stimuleren
De millenniumdoelen zijn door alle lidstaten van de VN onderschreven en dienen uiterlijk 2015 gerealiseerd te zijn.

De MDG-scan werd in 2005 ontwikkeld door Dutch Sustainability Research in opdracht van NCDO-programma Business in Development (BiD). Doel hiervan is om bedrijven inzicht te geven in de effectiviteit van hun inspanningen op het gebied van de millenniumdoelen. In 2006 heeft Dutch Sustainability Research in opdracht van het NCDO de MDG Scan verder uitgewerkt en zijn zes multinationals onderzocht op hun concrete bijdragen aan het behalen van de millenniumdoelen. Ronald Lubberts, hoofd institutionele relaties van DSR: ‘Dit onderzoek is innovatief van aard. De MDG scan maakt het voor het eerst mogelijk om de bijdragen van bedrijven aan alle acht millenniumdoelen te bepalen en door de tijd te volgen. Tegelijk kunnen de bijdragen van verschillende bedrijven in dezelfde sector onderling worden vergeleken.’ Door de diversiteit aan activiteiten van de testbedrijven was het mogelijk om de MDG Scan uitgebreid te testen. Echter omdat de zes bedrijven in verschillende sectoren actief zijn, is het niet mogelijk om de resultaten onderling te vergelijken.

Het rapport is vanaf vrijdagochtend beschikbaar op www.dsresearch.nl/dsr/nieuws